Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Podstawa prawna testów DNA

Podstawa prawna testów DNA

Rzecznik Praw Obywatelskich powraca do problemu opisywanego we wcześniejszym wystąpieniu z dnia 25 czerwca 2014 r. do Prezesa Rady Ministrów. Z szeregu analiz i konsultacji przeprowadzonych przez Rzecznika wynika, że brak kompleksowych rozwiązań kwestii wykonywania testów genetycznych może skutkować występującymi z coraz większą częstotliwością naruszeniami wolności i praw obywateli. Z punktu widzenia ochrony praw jednostki konieczne jest wprowadzenie prawnych gwarancji służących zapewnieniu właściwej ochrony godności, zdrowia, życia, prywatności oraz autonomii informacyjnej i decyzyjnej jednostki przy przeprowadzaniu badań genetycznych.
Rzecznik Praw Obywatelskich we wcześniejszym wystąpieniu w tej sprawie skierowała do Prezesa Rady Ministrów prośbę o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych o charakterze ponadresortowym, zmierzających do stworzenia ogólnych zasad prowadzenia badań genetycznych. Prezes Rady Ministrów zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Minister Zdrowia poparł postulaty Rzecznika i zdecydował się wystąpić z wnioskiem o powołanie międzyresortowego zespołu, który prowadziłby prace legislacyjne nad projektowaniem ustawy, wykorzystując osiągnięte już efekty pracy.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o dalszych działaniach podjętych przez Radę Ministrów w przedmiotowej sprawie.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …