Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Podsumowano propagowanie mediacji

Podsumowano propagowanie mediacji

W Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowe działania dotyczące zrealizowanego badania dotyczącego stanu mediacji w Polsce i wypracowanie kierunków działań w zakresie upowszechniania mediacji i działań działań szkoleniowych w okresie od grudnia 2015 r. do lutego 2016 r.Konferencja odbyła się w ramach projektu Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. W konferencji uczestniczyli m.in. Radca Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie, Przedstawiciele Partnera Projektu Norweskiej Krajowej Administracja Sądowej, sędziowie, mediatorzy oraz wykonawcy badania mediacyjnego. Na konferencji zaprezentowano wyniki badania dotyczące diagnozy stanu mediacji w Polsce (raport z badania: http://nmf.ms.gov.pl/wp-content/uploads/2015/10/rk-mediacje-agrotec-02.09.pdf).
Omówiono wnioski oraz rekomendacje dotyczące propagowania mediacji w Polsce, przedstawiono zarys realizacji kolejnych działań projektowych: szkoleń skierowanych do sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji i mediatorów, które rozpoczną się wraz z początkiem roku 2016 oraz szeroko zakrojonej ogólnopolskiej kampanii informacyjnej. Omówiono przebieg zrealizowanego w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji – Tygodnia Mediacji 2015 oraz dyskutowano na temat nowych rozwiązań z ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów panelowych. Projekt „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów ” współfinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Informacje o projekcie znajdują się na stronie: http://nmf.ms.gov.pl/pl/category/aktualnosci-pr6/

Sprawdź także

Rządzi prawo kaduka

Trybunał Konstytucyjny: prawo kaduka, czyli KRS, która została ukształtowana na podstawie ustawy z 2017roku nie …