Strona główna / Aktualności / Podział spadku za życia

Podział spadku za życia

Spadkodawca skutecznie przesądzi o sposobie podziału spadku. Spadkobierca nabędzie przedmiot zapisu już w chwili śmierci testatora, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań. Wszystko dzięki zapisowi windykacyjnemu. Z dniem 23 października 2011 r. weszła w życie nowelizacja kc. powołująca nową instytucję prawną, jaką jest zapis windykacyjny. Zapis windykacyjny ma pełnić rolę drugorzędną względem zapisu zwykłego. Jego wykorzystanie wymaga wyraźnego oświadczenia testatora. Posługiwanie się zapisem windykacyjnym ograniczone ponadto zostało tylko do testamentów sporządzonych w formie aktu notarialnego. Przedmiotem zapisu windykacyjnego będzie mogła być jedynie rzecz oznaczona co do tożsamości, zbywalne prawo majątkowe, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności. Przysporzenia dokonane przez testatora w drodze zapisów windykacyjnych będą traktowane na równi z darowiznami. Przy obliczaniu zachowku uwzględniana będzie także wartość zapisów windykacyjnych, na podobnych zasadach jak właśnie w przypadku darowizn.
Nowelizacja wprowadza również zmiany dotyczące wykonawcy testamentu. Będzie on mógł zarządzać nie tylko całym majątkiem spadkowym, ale także jego zorganizowaną częścią lub nawet określonym składnikiem. Stworzona zostanie możliwość ustanowienia więcej niż jednego wykonawcy testamentu. Dla potwierdzenia nabycia przez zapisobiercę przedmiotu zapisu windykacyjnego wskazane będzie zamieszczanie informacji o zapisie windykacyjnym i jego przedmiocie zarówno w postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, jak i w akcie poświadczenia dziedziczenia wystawianym przez notariusza.
Źródło: portal lex.pl

Sprawdź także

PAD-aleć blokuje NSA

Prezydent chce, by TK zbadał, czy NSA może oceniać ważność prezydenckich powołań sędziowskich We wniosku …