Najnowsze informacje
Strona główna / Moja kancelaria / Podziękuj radcy prawnemu

Podziękuj radcy prawnemu

Rozmowa z dr. Krystyną Babiak, dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, wiceprezesem KRRP, o czwartej edycji konkursu ?Kryształowe Serce Radcy Prawnego? –Już czwarty raz Krajowa Rada Radców Prawnych organizuje konkurs ?Kryształowego Serca?. Kto może się o ten tytuł ubiegać?
-Każdy kto bierze udział w bezpłatnych poradach prawnych i innych inicjatywach. Kryształowe Serce? może zatem otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który wyróżnia się bezinteresowną pomocą prawną na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów i związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów, osób i rodzin dotkniętych klęskami. Ja osobiście ubolewam nad tym,że pomimo świadczenia bezpłatnych porad, radca i tak musi odprowadzić od tych czynności podatek, co jest przecież absurdalne.
-Kto może zgłaszać kandydatów?
– Prawo zgłoszenia kandydatów do Konkursu przysługuje radcom prawnym, społecznościom lokalnym, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym, organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości, środowiskom prawniczym oraz samym beneficjentom nieodpłatnej pomocy prawnej.
Radcy prawni jako pierwszy samorząd prawniczy zainicjował świadczenie bezpłatnych usług prawnych…
-Tak. Już od ponad 10 lat w każdy pierwszy wtorek miesiąca może przyjść do nas każdy, kto ma problem prawny. Na kanwie naszych doświadczeń, władze centralne korporacji uruchomiły Tydzień Bezpłatnych Prad Prawnych, w których nasza izba także bierze udział. Byłoby dobrze, aby formula porad świadczonych w ramach ?bezpłatnego tygodnia? była szersza niż do tej pory, bo nie każda tematyka spotyka się ze społecznym zainteresowaniem.
A co ludzi najczęściej trapi ?
– Bezradność w sprawach rodzinnych i majątkowych. O tym mówimy właściwie bez końca. Wciąż pojawiają się nowe dylematy.
Jak technicznie będzie wyglądać procedura konkursowa?
– Zgłoszenia do Konkursu, wraz z uzasadnieniem oraz pisemnymi oświadczeniami kandydata, iż posiada pełnię praw publicznych, nie został ukarany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego, nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne oraz, iż nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, karne i karnoskarbowe, dokonuje się do dziekana właściwej Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, na piśmie w terminie do 10 grudnia 2011 roku . Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych pod przewodnictwem dziekana dokonuje oceny zgłoszonych kandydatów oraz wybiera jednego laureata Konkursu i przesyła informację o wyborze wraz z charakterystyką laureata do Prezesa Krajowej Radcy Radców Prawnych w terminie do 20 stycznia 2012 roku. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych przyznaje także nagrodę specjalną dla Okręgowej Izby Radców Prawnych wyróżniającej się w działalności ?Pro publico bono ?. Termin wręczenie nagród to 10 lutego 2012 r.
A zatem, jak zatem można podziękować wielkopolskim radcom prawnym?
– Wysyłając wnioski wraz z uzasadnieniem na poniższy adres. 61-105 Poznań, ul. Chwaliszewo 69. Więcej informacji pod numerem: tel. (061) 853-53-11, fax (061) 853-57-55, e-mail: rada@poznan.oirp.pl

Sprawdź także

Ukarać pogardę PiS

W Sejmie powinniśmy mieć dostęp do tego, by w sposób ludzki, kiedy mówimy ludzkim językiem, …