Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Pokażcie foto z kierującym

Pokażcie foto z kierującym

W kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego zezwalającego na karanie właścicieli pojazdów, nie chcących lub nie mogących ujawnić kto prowadził ich pojazd, wyłania się ważki problem. Do RPO nadal napływają wnioski osób, które żalą się na niezałączanie przez Inspekcję Transportu Drogowego do raportu z ujawnionego wykroczenia dowodu
w postaci zdjęcia wykroczenia zarejestrowanego przez fotoradar oraz formularza oświadczenia wysyłanego do właściciela pojazdu. Szczególnie istotne jest to dla przedsiębiorców, których pracownicy poruszają się samochodami służbowymi, ponieważ wezwanie kierowane jest przez Inspekcję Transportu Drogowego do firmy jako właściciela z żądaniem wskazania kierującego pojazdem.
Do raportu załączane jest pouczenie, że zdjęcia dokumentujące popełnienie wykroczenia w ruchu drogowym udostępniane są w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) w Warszawie lub w delegaturach terenowych GITD. W ocenie Rzecznika zasadnym byłoby wysyłanie całości dokumentacji już w pierwszej korespondencji skierowanej do właściciela pojazdu lub udostępnianie zdjęcia wykroczenia np. w formie elektronicznej. Często bowiem podróż właściciela pojazdu do wymienionych urzędów może wiązać się ze znacznymi kosztami i powodować konieczność skorzystania z urlopu. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie

Sprawdź także

Utajnienie WSA i NSA

Wystąpienie do NSA i WSA w sprawie kierowania spraw na posiedzenia niejawne Stowarzyszenie Interwencji Prawnej …