Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Pokrzywdzeni też mają prawa

Pokrzywdzeni też mają prawa

W siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyła się konferencja otwierająca projekt ?Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym? realizowanym przez Ministerstwo z partnerem norweskim: Norweską Krajową Administracją Sądową, Norweskim Czerwonym Krzyżem, Sądem Okręgowym w Nedre Romerike. – Norwegia jest pionierem we wspieraniu osób pokrzywdzonych przestępstwem, a właśnie wsparcie pokrzywdzonego i świadka jest kluczowym zagadnieniem naszego projektu – powiedział otwierając konferencję Pan Wojciech Węgrzyn – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przez kolejne półtora roku eksperci z Polski i Norwegii będą wymieniać się doświadczeniami i razem pracować przy projekcie.
Projekt przewiduje działania na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem zwłaszcza pokrzywdzonych wrażliwych oraz występujących w postępowaniu karnym w charakterze świadków. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem: ogólnopolska kampania informacyjna dotycząca uprawnień przysługujących pokrzywdzonym, wsparcie psychologiczne i prawne udzielane pokrzywdzonym, przez wybrane podmioty, w miejscach, do których pokrzywdzeni trafiają w pierwszej kolejności (m.in. komisariaty policji, ośrodki pomocy społecznej) szkolenia dla osób, które zawodowo pracują z pokrzywdzonymi.
Planowany jest udział w szkoleniach sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych oraz osób na co dzień mających styczność z pokrzywdzonymi przestępstwem. Część projektu dotycząca wsparcia świadków w postępowaniu karnym obejmowała będzie przeszkolenie pracowników Punktów Obsługi Interesanta w zakresie pomocy prawnej i faktycznej dla świadków w postępowaniu karnym. Działaniem, które wpisuje się zarówno w część dotyczącą wzmocnienia pozycji pokrzywdzonych przestępstwem, jak i wsparcia świadków w postępowaniu karnym będzie utworzenie kolejnych 20 tzw. przyjaznych pokoi przesłuchań dla dzieci, w których przesłuchiwani są małoletni świadkowie, włącznie z małoletnimi pokrzywdzonymi. W Polsce obecnie funkcjonuje 76 przyjaznych pokoi przesłuchań, które otrzymały certyfikat Ministerstwa Sprawiedliwości i Fundacji Dzieci Niczyje. W konferencji udział wzięli również reprezentanci Norweskiego Czerwonego Krzyża, Sądu Okręgowego w Nedre Romerike, Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce oraz przedstawiciele: Prokuratury Generalnej, Komendy Głównej Policji, Krajowej Rady Kuratorów, Sądów Okręgowych.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

10 kłamstw TKPiS

26 sędzi i sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku o 10 nieprawdach w wyroku TK …