Finansowanie pomostowe

Polacy doceniają NIK

W najnowszym badaniu CBOS Polacy wyrazili swoje uznanie dla pracy Najwyższej Izby Kontroli. Od kilkunastu lat NIK nie miała tak niskiego poziomu ocen negatywnych. Wg najnowszego badania źle pracę Izby ocenia tylko 11 proc. badanych dorosłych Polaków. Niewiele instytucji może się pochwalić podobnym wynikiem. Liczba dobrze oceniających pracę NIK wzrosła(od września) o trzy punkty procentowe ? do 46 proc. Szczególnie cieszy bardzo wysoki (47 proc.) poziom poparcia wśród ludzi młodych. Opinia publiczna dostrzegła i doceniła pracę NIK. Badania CBOS wskazują, że w ciągu ostatniego półrocza wzrosła liczba dorosłych Polaków, którzy dobrze lub bardzo dobrze oceniają pracę Najwyższej Izby Kontroli. Liczba ta od kilkunastu miesięcy systematycznie rośnie. Jeszcze w marcu 2016 roku dobrze pracę NIK oceniało 40 proc. ankietowanych, w marcu 2017 roku było to 43 proc., a w tym roku – marzec 2018 – już 46 proc. Niezależnie od swoich poglądów politycznych, pracę NIK dobrze oceniają zarówno osoby z wykształceniem wyższym (46 proc.), jak i średnim (53 proc). Lepiej Izbę oceniają mężczyźni (56 proc. ocen dobrych) niż kobiety (38 proc. ocen dobrych). Większość mieszkańców dużych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) ceni sobie pracę Izby (54 proc. ocen dobrych). Tam też najmniej jest osób, które pracę Izby oceniają źle (8 proc.).

Sprawdź także

Maraton Pisania Listów AI 2021

DOŁĄCZ DO NAS 29 XI – 12 XII 2021 Maraton Pisania Listów to największa globalna …