Strona główna / Aktualności / Polaków jest coraz mniej

Polaków jest coraz mniej

W Sejmie odbyła się 7 czrwca zorganizowana przez Wydawnictwo Sejmowe oraz Biuro Analiz Sejmowych konferencja ?Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje?. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Spotkanie miało na celu upowszechnienie i stworzenieokazji do dyskusji nad wydaną przez Wydawnictwo Sejmowe książką ?Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje?. Publikacja powstała w wyniku współpracy Wydawnictwa z Biurem Analiz Sejmowych.
? Z książki można dowiedzieć się, że w ciągu najbliższych 35 lat ludność Polski może zmniejszyć się o ponad 4,5 miliona osób. Społeczeństwo się starzeje, co jest źródłem problemów dla budżetu państwa i dużym wyzwaniem dla polityki społecznej. Mamy też wyrwę w młodym pokoleniu ? w niektórych województwach od 10 do nawet 20 proc. młodych ludzi wyjechało z Polski szukając lepszej pracy, lepszych warunków życia ? mówił otwierając konferencję dyr. Wydawnictwa Sejmowego Tomasz Glanz. Podkreślił przy tym, że zadaniem Wydawnictwa oraz Biura Analiz Sejmowych jest dawanie politykom zaplecza intelektualnego ? poszukiwanie i proponowanie rozwiązań stojących przed Polską problemów, takich jak m.in. ten związany z sytuacją demograficzną.
Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. o wpływie starzenia się społeczeństwa na rynek pracy oraz o demograficznych i społeczno-ekonomicznych skutkach migracji zagranicznych. Wśród tematów, które znalazły się w programie konferencji były także konsekwencje zmian demograficznych dla budżetu państwa oraz zdrowie publiczne i polityka senioralna. W konferencji wziął udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk, a także parlamentarzyści oraz autorytety naukowe.

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …