Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Policja wie najlepiej kto ukradł

Policja wie najlepiej kto ukradł

Przed Sądem Okręgowym w Łodzi rozpoczęło się postępowanie w sprawie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania w sprawie Macieja S., zaocznie skazanego na rok pozbawienia wolności za kradzież. W posiedzeniu uczestniczył obserwator HFPC. Podstawą wyroku skazującego Macieja S. było zdarzenie z 14 sierpnia 2012 r., gdy mężczyzna zatrzymanyw Łodzi w sprawie drobnej kradzieży posłużył się danymi Macieja S. Jak ustalił obrońca tego ostatniego, funkcjonariusze Policji nie sprawdzili dokumentów mężczyzny podającego dane. W trakcie posiedzenia Maciej S. zaprzeczył, aby podpisy na dokumentach z postępowania przygotowawczego (a konkretnie na protokole zatrzymania osoby oraz protokole przesłuchania podejrzanego) należały do niego. Zdementował też część twierdzeń pojawiających się w aktach, jakoby pracował jako operator ładowarki oraz był w 2005 r. karany za kradzież.
Jednocześnie wskazał około trzydziestu świadków mogących potwierdzić jego obecność w Tczewie w dniu popełnienia przestępstwa. Spośród nich Sąd zdecydował się na przesłuchanie trzech osób. Maciej S. nie potrafił przy tym jednak wyjaśnić, dlaczego zaadresowane poprawnie pisma nigdy do niego nie dotarły. Po przerwie sąd zdecydował się na powołanie biegłego z zakresu badań pisma w celu porównania podpisów widniejących na protokołach wytworzonych w toku postępowania przygotowawczego z tymi, które zostały złożone przez Macieja S. Jednocześnie Sąd nie przychylił się do wniosku obrońcy o wstrzymanie wykonywania wyroku, uzasadniając swoją odmowę trudnościami skazanego z wyjaśnieniem kwestii poprawnie adresowanych doręczeń oraz powierzchownym podobieństwem podpisów poddawanych badaniu z pismem skazanego.
Sąd zadecydował o ewentualnym wezwaniu świadków dopiero po otrzymaniu wyników decydującej w tej sprawie ekspertyzy biegłego. Zdecydował także o odroczeniu posiedzenie do czasu uzyskania rzeczonej opinii.
Źródło:HFPCz.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …