Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Policja wyjaśnia casus Hołowczyca

Policja wyjaśnia casus Hołowczyca

Krzysztof Hołowczyc został zatrzymany za przekroczenie o 114 km/h prędkości dozwolonej poza obszarem zabudowanym. Kierowca nie przyjął mandatu. Rozpatrujący wniosek o jego ukaranie Sąd Rejonowy w Mławie uznał go winnym popełnienia wykroczenia. Sąd ustalił jednak, że faktyczna prędkość jego samochodu w chwili popełnienia czynu była
większa o prawie 70 km/h w stosunku do dozwolonej prędkości, a nie o ponad 114 km/h, jak wynikało z ustaleń funkcjonariuszy Policji. HFPC zwróciła się do Komendanta Głównego Policji z apelem o wyjaśnienie przyczyn tych rozbieżności (więcej informacji na ten temat dostępnych jest tutaj).
Komendant Główny Policji poinformował, że ?zajęcie stanowiska w tej sprawie wymaga zapoznania się z opinią biegłego sądowego, w tym w szczególności z metodologią wyliczenia wskazanej przez niego [Krzysztofa Hołowczyca] prędkości? (…) Natomiast, przypadek ten niewątpliwie wymaga wyjaśnienia i Policja dołoży wszelkich starań, aby w możliwie najkrótszym czasie wypracować i przekazać Państwu jednoznaczne stanowisko w tej sprawie?.
Odpowiedź KGP dostępna jest na stronie HFPCz.

Sprawdź także

Solidarność z sędziami

My, sędziowie polscy, będący jednocześnie sędziami Unii Europejskiej, żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy niezależnych sędziów …