Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Policjanci a geje i lesbijki

Policjanci a geje i lesbijki

Profesor Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich zwróciła się do gen. Andrzeja Matejuka, komendatna głównego policji o uczulenie policjantów na stosowne zachowanie wobec osób z grupy LGBT.

W sierpniu odbyło się spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z reprezentantami organizacji pozarządowych zrzeszających osoby LGBT( lesbijki, geje, biseksualisci i tranwestyci). Miało ono na celu zainaugurowanie stałej współpracy RPO ze środowiskami LGBT.
Jednym z tematów, który został podjęty w trakcie spotkania była kwestia ochrony praw osób transseksualnych w Polsce. Problemy podniesione podczas dyskusji zainspirowały panią rzecznik do przeprowadzenia szerszej analizy tego zagadnienia. W połowie 2009 roku w korespondencji pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich a Komendantem Głównym Policji został poruszony problem standardów zachowania funkcjonariuszy polskiej Policji wobec osób transpłciowych. Komendant przedstawił RPO działania, jakie podjęła Komenda Główna Policji dla zapobieżenia występowaniu sytuacji, w których prawa osób transseksualnych mogłyby zostać naruszone. Zaliczały się do nich między innymi podjęte przy udziale Kampanii Przeciw Homofobii, w ramach programu ?Safe and out”, działania zmierzające do wypracowania wytycznych dotyczących zasad postępowania Policji w stosunku do osób LGBT przy uwzględnieniu charakterystycznych dla nich problemów.
Prof. I.Lipowicz zwróciła się do szefa policji z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dotyczącej efektów tych prac, a także o przesłanie tekstu opracowanych wytycznych. Rzecznik chce też zosta poinformowany również o szkoleniach, które zostały, bądź miały zostać przeprowadzone przez polską Policję, zarówno z inicjatywy KGP, jak i organów terenowych. W szczególności zainteresowanie RPO wzbudził realizowany w polskiej Policji program Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE w zakresie szkoleń funkcjonariuszy w zakresie rozpoznawania i skutecznego ścigania sprawców tzw. przestępstw z nienawiści. W tym aspekcie RPO będzie wdzięczna za przekazanie informacji na temat przebiegu realizacji tego programu, a w szczególności liczby przeprowadzonych szkoleń i przeszkolonych funkcjonariuszy.
Rzecznik Praw Obywatelskich podkresla, że uznaje podjęte przez KGP inicjatywy za niezwykle cenne, szczególnie w świetle zaangażowania w ochronę praw środowisk LGBT. Jestem przekonana, że systematyczne działania, mające na celu rozwijanie społecznej świadomości i tolerancji dla osób LGBT, także wśród funkcjonariuszy policji, będą miały kluczowy wpływ na podniesienie standardu ochrony ich praw.

Sprawdź także

Pushbacki pozostaną

Rzecznik: wyeliminować pushbacki z polskiego prawa. Odpowiedź MSWiA Przepisy pozwalające na zawracanie cudzoziemców, przekraczających polską …