Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Policjanci i strażnicy oskarżeni

Policjanci i strażnicy oskarżeni

Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu skierował akt oskarżenia m.in. przeciwko funkcjonariuszom Straży Miejskiej Miasta i Gminy Swarzędz, funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Kole i Komisariatu Policji w Swarzędzu. Akt oskarżenia dotyczy łącznie 14 osób, w tym 2 funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta i Gminy Swarzędz. A nadto funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Kole, oraz 6 funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Swarzędzu, i emerytowanego funkcjonariusza Policji. Wszystkim oskarżonym zarzucono popełnienie indywidualnie, jak i wspólnie i w porozumieniu 47 przestępstw.
Funkcjonariuszom Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszom Policji (w tym oskarżonemu, który obecnie jest na emeryturze, a wcześniej pełnił funkcję policjanta) zarzucono, iż działając na szkodę interesu publicznego, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nie dopełnili ciążących na nich obowiązków służbowych dokonując : utrudniania prowadzonego postępowania przygotowawczego przez zacieranie śladów przestępstwa, dokonania przywłaszczenia przedmiotów znajdujących się w zabezpieczonym pojeździe, przyjmowania korzyści majątkowych (od 50 zł do 100 zł) w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa, a polegające na odstąpieniu od podjęcia czynności służbowych związanych z popełnionym wykroczeniem lub w zamian za obniżenie kary grzywny, poświadczanie nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne.
Oskarżonym, nie pełniącym funkcji publicznych zarzucono wręczenie korzyści majątkowej w zamian za odstąpienie od wykonywania czynności służbowych związanych z popełnionym przez nich wykroczeniem drogowym i podżeganie do odstąpienia od wykonywania czynności służbowych. Większość z oskarżonych nie przyznała się do popełnienia zarzucanych im przestępstw.
Sprawę skierowano do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

Sprawdź także

Giną ostatnie słonie

Jestem zrozpaczony. Kanadyjski koncern naftowy ReconAfrica pustoszy mój dom – sanktuarium afrykańskiej przyrody w delcie …