Strona główna / Aktualności / Politycy z daleka od sądów

Politycy z daleka od sądów

Oto apel Zarządu SSP „Iustitia” do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podjęcia prac uniezależniających wymiar sprawiedliwości od wpływu polityków. Opublikowano go 14 wrzesień 2012. Treść: Szanowny Panie Ministrze, w pełni podzielając Pańskie oburzenie treścią opublikowanych nagrań rozmowy Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku i zgadzając sięz Pańskim słowami, iż „nie może być zgody na to, by w polskich sądach pracowali ludzie, którzy gotowi są przyjmować zlecenia polityczne” zwracamy się o podjęcie systemowych działań w kierunku uwolnienia sądów od wpływu polityków. Do koniecznych działań zaliczamy przede wszystkim przekazanie nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi I Prezesowi Sądu Najwyższego, w tym przekazanie kompetencji powoływania prezesów sądów, przy udziale sędziów, właśnie I Prezesowi Sądu Najwyższego. Dopiero podjęcie tych działań, tj. doprowadzenie do złożenia projektu zmian prawa przez Radę Ministrów, będzie świadczyło o tym, że nie są to puste deklaracje i rzeczywistą wolą Pana Ministra jest odpolitycznienie systemu nadzoru nad działalnością sądów.
Usunięcie zagrożeń związanych z możliwościami wpływów politycznych na niezawisłość sędziowską i niezależne sądy zagwarantuje obywatelom prawo do niezawisłego i bezstronnego sądu. Jednocześnie uprzejmie informuję, że Stowarzyszenie od początku prac nad zmianami w Prawie o ustroju sądów powszechnych było przeciwne wprowadzeniu „ocen okresowych” z uwagi m.in. na fakt, że stanowią one narzędzie do wpływów na sędziów, albowiem są one przeprowadzane przez wizytatorów, których powołuje prezes sądu apelacyjnego, osoba wybierana przez polityka, jakim jest Minister Sprawiedliwości. Tym samym, tylko nadzór sprawowany przez I Prezesa Sądu Najwyższego, gwarantuje, iż opisywana sprawa Pana Prezesa nie będzie miała w przyszłości miejsca.
Z poważaniem Rafał Puchalski wiceprezes ds. organizacyjnych SSP Iustitia
Komunikat rzecznika prasowego SSP „Iustitia” w sprawie niezależności sądów nadzór administracyjny: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia z wielkim zaniepokojeniem przyjęło doniesienia medialne o treści rozmowy telefonicznej Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku.
Stowarzyszenie pragnie przypomnieć, że w toku konsultacji społecznych w trakcie prac nad projektem ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w 2011 roku, podstawowym postulatem wysuwanym przez SSP Iustitia, było odebranie nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi politykowi – Ministrowi Sprawiedliwości i przekazanie go I Prezesowi Sądu Najwyższego. Jednym z argumentów przemawiających za takim rozwiązaniem było uniezależnienie sądownictwa od wpływu polityków. Tylko takie rozwiązanie zagwarantuje pełną niezależność od wpływu polityki na kształt sądownictwa, a nawet od prób wpływania na niezawisłość sędziowską.
Zgodnie z treścią art. 21 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, prezes sądu w zakresie administracji sądowej podlega Ministrowi Sprawiedliwości, a zgodnie z art. 24 § 1 cyt. ustawy prezesa sądu apelacyjnego oraz okręgowego powołuje Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu niewiążącej go opinii zgromadzeń. Minister Sprawiedliwości, którym od wielu lat pozostaje polityk, będący przedstawicielem aktualnie rządzącej partii, ma decydujący głos w przedmiocie wyboru prezesa, co w oczywisty sposób podważa niezależność sądów. Wątpliwości budzą również inne rozwiązania w zakresie nadzoru nad sądami, przyjęte w ostatnim roku przez Sejm, przeciwko którym protestowaliśmy. Rozwiązania te tj. wprowadzenie ocen okresowych sędziów i przekazanie części uprawnień w zakresu kierowania sądem dyrektorom sądów zwiększają arsenał możliwych środków nacisku na sędziów. Uważamy, iż należy niezwłocznie podjąć prace legislacyjne nad zmianą w prawie o ustroju sądów powszechnych w kierunku zwiększenia niezależności sądów powszechnych, gwarantującego obywatelom prawo do niezawisłego i bezstronnego sądu.
Bartłomiej Przymusiński – rzecznik prasowy SSP Iustitia

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …