Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Polityczna KRS wybrała władze

Polityczna KRS wybrała władze

Odbyło się pierwsze posiedzenie organu zwanego Krajowa rada Sądownictwa w całości uzależnionego od PiS. Przedstawiamy oświadczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz komunikat tzw. KRS. Oto oświadczenie sędzi Małgorzaty Gersdorf : W związku z publiczną debatą, jaka towarzyszy zwołaniu przez Pierwszego Prezesa

Sądu Najwyższego, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 389 z późn. zm.), posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, czuję się w obowiązku złożyć poniższe oświadczenie. Jak wynika z brzmienia art. 187 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Rada składa się nie tylko z piętnastu członków wybranych spośród sędziów, lecz również z Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej, a także czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów. Na mocy art. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 3), doszło do sprzecznego z art. 187 ust. 3 Konstytucji RP skrócenia trwającej cztery lata kadencji członków KRS będących sędziami. Zarówno ten fakt, jak i wątpliwy prawnie wybór przez Sejm na te same miejsca nowych osób w procedurze, która nie gwarantowała ani przejrzystości postępowania organów państwa, ani minimum jakiejkolwiek niezależności Rady od czynnika politycznego, trzeba uznać za rażące i oczywiste naruszenie porządku prawnego Rzeczypospolitej, za które osoby sprawujące władzę pochodzącą z wolnych wyborów ponoszą pełną odpowiedzialność przed Narodem. Jednak Rada, jako organ o złożonym składzie osobowym, nie przestała istnieć. Historia zna przypadki tak zwanego ?cywilnego nieposłuszeństwa? w odniesieniu do jednostek ? obywateli, którzy nie respektując ustawowego bezprawia, swoim działaniem lub zaniechaniem okazują niezgodę na łamanie praworządności. W tym wypadku jednak chodzi o czynność konstytucyjnego organu państwowego, a nie jednostki. Jedną z kompetencji Pierwszego Prezesa SN było przed nowelizacją ustawy o KRS ? i nadal nią pozostaje ? zwołanie pierwszego posiedzenia Rady po zwolnieniu stanowiska Przewodniczącego. Istotą urzędu, który nadal jeszcze sprawuję, jest to, aby na czyjeś bezprawie i samowolę nie odpowiadać tym samym. Nie mogłam zatem postąpić wbrew wiążącemu mnie przepisowi ustawy. Pragnę ponownie podkreślić, że nie mam wątpliwości co do braku podstaw zarówno do skrócenia kadencji części członków KRS głosami rządzącej większości, jak i do wyboru przez Sejm nowych osób na te same miejsca. Te ostatnie nie mają w mojej ocenie konstytucyjnego mandatu do piastowania funkcji członków Rady. Nawet jednak gdyby obecnie w Polsce istniała obiektywna możliwość przedstawienia wniosku o zbadanie konstytucyjności tych rozwiązań, i tak nie rzutowałaby ona na wymaganie wykonania przeze mnie obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 3 ustawy o KRS. Z powyższych przyczyn zdecydowałam o zwołaniu posiedzenia Rady w dniu 27 kwietnia br.

Prof. Małgorzata Gersdorf Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Wybory Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa

27 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu plenarnym członkowie Krajowej Rady Sądownictwa wybrali Sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie Leszka Mazura na stanowisko Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Wiceprzewodniczącymi zostali: sędzia dr Dariusz Drajewicz i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Wiesław Johann, który jest członkiem Rady jako osoba wskazana przez Prezydenta RP. W skład Prezydium zostali wybrani: sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Teresa Kurcyusz-Furmanik, sędzia Marek Jaskulski i sędzia dr Maciej Mitera, który został także rzecznikiem prasowym Rady.

Sędzia dr Maciej Mitera Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Sądownictwa

„Wyczyść krzesło po Żurku”.

Nie, w KRS nie rozlała się zupa Na piątkowym posiedzeniu wybrano nowego szefa KRS, ale i rzecznika organu. Funkcję, którą wcześniej pełnił sędzia Waldemar Żurek, objął Maciej Mitera. „Gabinet jest obszerny, ale przetrzyj ten fotel po Żurku” – taką radę usłyszał od wiceprzewodniczącego Wiesława Johanna. 169 2040 180 390 Maciej Mitera dostał nietypową radę od Wiesława Johanna (PAP, Fot: Rafał Guz) Nowym szefem Rady został wybrany Leszek Mazur, a przed jej siedzibą odbyły się portesty. Doszło też do spotkania prezes Sądu Najwyższego z ministrem sprawiedliwości, gdzie Małgorzata Gersdorf pożaliła się, że „nie mam miejsca”, by zorganizować dwie nowe izby SN. Tym bardziej, że sędziowie nie kwapią się, jak sugeruje im zmieniona ustawa, z przechodzeniem w stan spoczynku. Maciej Mitera, nowo wybrany rzecznik KRS miejsca będzie miał pod dostatkiem, bo jak zapewnił go wiceprzewodniczący, gabinet jest obszerny. „Ale przetrzyj ten fotel po Żurku” – usłyszał Mitera od radę usłyszał od Wiesława Johanna. To przedstawiciel prezydenta przy Radzie i były sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Waldemar Żurek to były rzecznik, który stracił stanowisko po reformie KRS. /pierwsze-posiedzenie-krs-nowym-przewodniczacym-rady-zostal-sedzia-leszek-mazur-6245666200946817a Pierwsze posiedzenie KRS. Nowym przewodniczącym Rady został sędzia Leszek Mazur Wcześniej doszło do jeszcze jednej nietypowej sytuacji – nowy szef KRS zadał pytanie, czy sędzia Mitera zgadza się kandydować na funkcję rzecznika. „Ale ja go jeszcze nie zgłosiłem” – zauważył Johann. Okazało się, że zgłoszenie, jak i samo głosowanie było formalnością – jego kandydaturę poparło 19 z 20 członków Rady, którzy uczestniczyli w głosowaniu. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Niektórzy jednak opuścili salę. – Pan Johann jest immanentną częścią kultury i naszego społeczeństwa. Wydaje mnie się, że to żartobliwie… Nie widzę tutaj niczego niestosownego. Ja sobie cenię pana Żurka – mówił Mitera na konferencji prasowej po posiedzeniu. Jak donosi portal OKO.press, dr. Miterę, do niedawna pracownik ministerstwa sprawiedliwości i prezes Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, ukarano dyscyplinarnie za prowadzenie wykładów mimo sprzeciwu prezesa sądu.

wp.pl Źródło: Gazeta Wyborcza/natemat.pl

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …