Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / Polityka i pushbacki

Polityka i pushbacki

Pushbacki są nielegalne, a zapora graniczna stoi na polskiej ziemi – po raz kolejny apelujemy o przywrócenie praworządności na granicy z Białorusią 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka po raz kolejny przypomina:

  • Zawracanie cudzoziemców do linii granicy na podstawie § 3 ust. 2b tzw. Rozporządzenia Granicznego (tj. rozporządzenia MSWiA w  sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych) jest nielegalne. Tak wynika z orzecznictwa polskich sądów administracyjnych. Stanowisko sądów jest konsekwentnie ignorowane przez Straż Graniczą i nowy polski rząd.
  • Zapora graniczna nie stoi na granicy – pomiędzy zaporą a rzeczywistą linią granicy, na całej jej długości, jest pas ziemi polskiej o szerokości co najmniej 1,2 m.  Ktokolwiek znajdzie się w tym pasie, np. bezpośrednio przy zaporze, przebywa już na terytorium Polski, podlega polskiemu prawu i jurysdykcji polskich organów, w tym przede wszystkim jurysdykcji Straży Granicznej. Wszystkie zdarzenia, do których dochodzi w pasie polskiej ziemi leżącym po zewnętrznej stronie zapory, mają miejsce w granicach Polski i w granicach jurysdykcji Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Dotyczy to też sytuacji związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia migrantów, a także potencjalnych śmierci.

Tym razem przypomnienie skierowane zostało do Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, gen. bryg. SG Sławomira Klekotki. Fundacja, w trybie wniosku złożonego na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wezwała Komendanta do podjęcia działań w celu przywrócenia praworządności i zapobieganiu łamaniu prawa przy wykonywaniu przez funkcjonariuszy SG czynności wobec cudzoziemców przekraczających granicę między Białorusią i Polską.

Wcześniej, o przywrócenie praworządności na granicy polsko – białoruskiej Fundacja apelowała w liście skierowanym do Podsekretarza Stanu w MSWiA, Macieja Duszczyka. List pozostał bez odpowiedzi.

Sprawdź także

Fundusz Niesprawiedliwości

Wstrząs w Funduszu Sprawiedliwości. Resort unieważnia umowy Ministerstwo Sprawiedliwości unieważnia 23 umowy z Funduszu Sprawiedliwości …