Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temida w Polsce, Europie i na Świecie / Polska i Turcja za biciem pań

Polska i Turcja za biciem pań

Turcja wycofała się z europejskiego traktatu chroniącego kobiety przed przemocą, który jako pierwsza podpisała 10 lat temu i którego nazwa wiąże się z największym miastem kraju. Dekret prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana unieważniający ratyfikację Konwencji Stambulskiej został podpisany dziś rano.

Konwencja stambulska zobowiązuje władze do zwiększenia ochrony ofiar przemocy i do karania sprawców
Przemoc wobec kobiet – w tym przemoc psychiczna, fizyczna i seksualna, gwałt, stalking, okaleczanie żeńskich organów płciowych, zmuszanie do małżeństwa, aborcji i sterylizacji – jest w niej uznana za przestępstwo
Konwencja zwiększa kompetencje policji i daje jej prawo do usunięcia sprawcy przemocy domowej z domu lub mieszkania
Pierwszy raz konwencja stambulska zaprezentowana została w 2011 r. Trzy lata później weszła w życie po przekroczeniu minimalnego progu 10 ratyfikacji
Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 r., a ratyfikowała - w 2015 r. Od początku budziła ona kontrowersje. W polsce wszczęto , tak jak Turcja. procedurę jej wypowiedzenia. A zatem w Turcji i {olsce bedzie można bezkarnie bić kobiety.
Więcej informacji na stronie Onet.pl

Sprawdź także

Plama na honorze sędziów

Znane są nazwiska 77 sędziów, którzy podpisali listę poparcia dla Łukasza Piebiaka do nowej KRS. …