Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Polska odpowiada Komisji Europejskiej

Polska odpowiada Komisji Europejskiej

Strona polska przekazała do Komisji Europejskiej odpowiedź na niewiążące uzupełniające Zalecenie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie praworządności w Polsce. Podkreśliliśmy w niej, że utrwalenie demokratycznego porządku prawnego w Polsce, w tym ustanowienie stabilnych podstaw funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego jest nadrzędnym celem
władz polskich, stąd wszelkie sugestie usprawniające działania sądu konstytucyjnego przyjmowane są z otwartością. W odpowiedzi strona polska przedstawiła merytoryczne wyjaśnienia odnoszące się do zastrzeżeń Komisji Europejskiej. W ocenie strony polskiej, przyjęte przez Parlament w ostatnim okresie zmiany dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, w tym zwłaszcza ustawa z dnia 30 listopada 2016 roku o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem, ustawa z dnia 30 listopada 2016 roku o statusie sędziów Trybunału oraz ustawa z dnia 13 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające obie te ustawy są zgodne ze standardami europejskimi dotyczącymi funkcjonowania sądownictwa konstytucyjnego. Ustawy te w sposób kompleksowy i ostateczny regulują problematykę ustroju i funkcjonowania Trybunału, uwzględniając szereg zaleceń przedstawionych Polsce przez Komisję Wenecką. W szczególności podkreśliliśmy, że powołanie przez Prezydenta RP nowego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w dniu 21 grudnia 2016 r. oraz wejście w życie wyżej wymienionych nowych regulacji prawnych stworzyło właściwe warunki dla normalnego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Strona polska wyraża nadzieję, że od tej pory wszystkie działania Trybunału Konstytucyjnego będą zgodne z obowiązującym prawem. Strona polska pragnie jednocześnie przypomnieć, że w duchu lojalnej współpracy państwa członkowskiego z Komisją Europejską od ponad roku przekazuje merytoryczne wyjaśnienia dotyczące sytuacji w Polsce. W dialogu z Komisją Europejską powinny obowiązywać takie zasady, jak obiektywizm, szacunek dla suwerenności, pomocniczości i tożsamości narodowej. Ostatnie wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, w których nawołuje on inne państwa członkowskie do stworzenia wspólnego frontu z Komisją Europejską przeciwko Polsce są jaskrawym przykładem pogwałcenia tych reguł. Strona Polska odczytuje działania i wypowiedzi Fransa Timmermansa jako motywowane politycznie i służące napiętnowaniu jednego z państw członkowskich. Apelujemy do Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej o zaprzestanie takich działań. Po raz kolejny strona polska podkreśliła, że istniejący spór polityczny wokół zasad funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego nie może być podstawą do formułowania twierdzenia, że w Polsce istnieje systemowe zagrożenie praworządności. Strona polska ma nadzieję, że wyjaśnienia przedstawione w odpowiedzi na uzupełniające Zalecenie zostaną wnikliwie przeanalizowane przez Komisję Europejską i zostaną przez nią przyjęte ze zrozumieniem.
Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Sprawdź także

Orlen grozi wolności słowa

Zakup przez PKN Orlen prywatnego koncernu medialnego Polska Press rodzi wiele zagrożeń Trudno się spodziewać, …

Strona główna / Aktualności / Polska odpowiada Komisji Europejskiej

Polska odpowiada Komisji Europejskiej

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, masz rząd przekazał Komisji Europejskiej odpowiedź na opinię w sprawie praworządności, dotyczącą kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego ? powiedział szef MSZ Witold Waszczykowski. Dokument ten opisuje prowadzone w polskim parlamencie prace, mające na celu rozwiązanie kryzysuwokół Trybunału Konstytucyjnego. Informuje m.in. o projektach ustaw o TK, które zostały złożone w Sejmie. „Odpowiedź dzisiaj wyszła. Podpisałem w piątek informację, że otrzymałem od pana Timmermansa opinię, przekazałem ją odpowiednim władzom, władze przekazały propozycje do Sejmu, w Sejmie są propozycje zarówno rządu polskiego, czy większości parlamentarnej, jak i są propozycje opozycji i projekty obywatelskie, aby na nowo ułożyć reguły pracy Trybunału Konstytucyjnego” – powiedział dziennikarzom Waszczykowski, pytany o szczegóły dokumentu.Więcej na stronach PAP.

Sprawdź także

Orlen grozi wolności słowa

Zakup przez PKN Orlen prywatnego koncernu medialnego Polska Press rodzi wiele zagrożeń Trudno się spodziewać, …