Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Polska otrzymuje najwięcej dotacji

Polska otrzymuje najwięcej dotacji

Polska jako największy beneficjent unijnych funduszy jest jednocześnie najczęściej kontrolowana przez audytorów z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.. Na tle innych państw UE wypadamy dobrze. To zasługa m.in. krajowego systemu nadzoru i kontroli. Od 2008 roku systematycznie wzrasta ich wykorzystanie. W latach 2007-2013 Polska wchłonęła blisko 80 mld euro z budżetu UE. W rekordowym pod tym względem 2013 roku absorpcja przekroczyła 16 mld euro. Nawet odliczając składkę członkowską uzyskaliśmy najwięcej pieniędzy spośród krajów UE. Ponadto znaleźliśmy się w czołówce państw, które otrzymały najwyższe kwoty w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki spójności. Polska w budżecie UE 2007-13 Jednocześnie Polska była krajem najczęściej odwiedzanym przez unijnych kontrolerów.
W latach 2007-2013 zbadali oni 383 zawarte w naszym kraju transakcje w ramach największych funduszy pomocowych: rolnictwo i spójność. Różnego rodzaju błędy stwierdzili w 128 z nich. To 33,4 proc. przypadków zbadanych przez ETO. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że średnia europejska wynosi 45,2 procent. Mniej błędów od Polaków w transakcjach mają procentowo tylko cztery kraje, w dodatku dużo mniejsze: Łotwa, Słowenia, Belgia i Estonia.Więcej na stronie NIK.

Sprawdź także

Wiążące prawo Europy

Podpisy pod apelem sędziów w sprawie wykonania orzeczeń trybunałów europejskich i systemu powołań sędziowskich My, …