Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Polska palestra pomogła uchodźcom

Polska palestra pomogła uchodźcom

Adwokatura Polska odniosła sukces na arenie międzynarodowej w walce o przestrzeganie praw człowieka. W wyniku działań polskich adwokatów , 12 lipca bieżącego roku r. rząd włoski poinformował o cofnięciu decyzji o wydaleniu Almy Shalabayevej i jej córki Aluy ? żony i 6-letniej córki opozycjonisty Mukhtara Ablyazowa i uznał nielegalność działań swoich służb policyjnych. ?W związku z cofnięciem decyzji o wydaleniu z kraju, Alma Shalabayeva, która zostanie bezzwłocznie notyfikowana władzom kazachskim za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych, będzie mogła wrócić do Włoch w celu wyjaśnienia własnej sytuacji? Tym samym ? podkreśla polska palestra – obudziliśmy sumienia społeczności międzynarodowej. Po raz pierwszy w historii Adwokatury Polskiej, takie działania w zakresie obrony praw człowieka wywołały tak poważny oddźwięk zagraniczny.
Opinia publiczna państw członkowskich UE obdarzyła nas zaufaniem potwierdzającym autorytet polskiej Adwokatury. Sprawa dotyczy nielegalnej ?deportacji? Almy Shalabayevej i jej córki. Mimo braku umowy lub konwencji ekstradycyjnej wiążącej Kazachstan i Włochy, w nocy z 28 na 29 maja br. zatrzymano, a następnie dowieziono na lotnisko, przekazując stronie kazachstańskiej obie deportowane. Wywieziono je prywatnym samolotem.
Almy Shalabayevej nie miała możliwości kontaktu z adwokatem, którego odizolowano od zatrzymanej. Poproszono go aby zaczekał, po czym zamknięto na trzy godziny w jednym z pomieszczeń, wcześniej odbierając telefon. Po wypuszczeniu adwokat został poinformowany, iż jego klientka znajduje się w samolocie w drodze do Kazachstanu. Nie zapewniono jej także tłumacza. Wkrótce po powrocie, Alma Shalabayeva została oskarżona w swoim ojczystym kraju o podrobienie paszportu mimo tego, iż w chwili zatrzymania posiadała ważny dokument wydany przez władze Kazachstanu. Zagrożono jej też, że w przypadku skazania, jej córka zostanie umieszczona w domu dziecka, choć w Kazachstanie żyją dziadkowie dziewczynki. Z powodu braku widoków na sprawiedliwy proces, a także o w celu przedstawienia raportu z misji obserwacyjnej delegacji NRA w Kazachstanie w kwietniu tego roku, o pomoc w tej sprawie do członków misji zgłosiła się fundacja Otwarty Dialog.
Fundacja w całości sfinansowała wyjazd adw. dr Moniki Strus-Wołos do Brukseli i adw. Justyny Mazur do Rzymu. W dniach 20-22 czerwca br., adw. dr Monika Strus-Wołos odbyła szereg spotkań w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej w Brukseli. Następnie, w dniach od 9 do 12 lipca adw. Justyna Mazur udała się do Rzymu. Wizyta rozpoczęła się od wysłuchania we włoskim senacie, przed Komisją ds. Promocji i Ochrony Praw Człowieka. Wystąpienie opierało się na wnioskach raportu przygotowanego przez członków misji do Kazachstanu. Adw. Justyna Mazur poruszyła cztery kwestie poddające w wątpliwość szanse na sprawiedliwy proces i ewentualne wykonanie kary: korupcję wymiaru sprawiedliwości, naruszanie prawa do obrony, wymuszenia treści oświadczeń procesowych oraz brak faktycznych gwarancji wykonywania kary pozbawienia wolności we właściwych warunkach. Kolejne spotkania odbyły się we włoskiej Radzie ds. Uchodźców, z posłami ? członkami Komisji spraw zagranicznych we włoskiej Izbie Poselskiej, z Włoską Ligą Spraw Człowieka, senatorami Komisji spraw zagranicznych senatu włoskiego oraz senatorem Luigi Compagna, członkiem delegacji parlamentu włoskiego w OBWE.
Wizyta wzbudziła duże zainteresowanie mediów. Adw. Justyna Mazur wystąpiła w audycji na żywo w programie radiowym Rai 3 Mondo, a także udzieliła wywiadu Alberto Custodero, dziennikarzowi gazety La Repubblica oraz Stefano Corradino, dyrektorowi Articolo 21 ? portalu on line (www.articolo21.org) odwiedzanego przez 300 mln osób na świecie. Decyzja rządu włoskiego będzie miała znaczący wpływ na podniesienie standardów przestrzegania praw osób ubiegających się o azyl polityczny w terenie Unii Europejskiej.
Źróło: adwokatura.pl

Sprawdź także

Palestra o aresztach

Raport NRA z wykonania przez Polskę wyroków ETPCz dot. długotrwałego stosowania tymczasowego aresztowania Raport Naczelnej …