Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Polska wygrała w Strasburgu

Polska wygrała w Strasburgu

15 listopada 2011r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał jeden wyrok w sprawie Semik ? Orzech przeciwko Polsce (skarga nr 39900/06) dotyczący zarzutu naruszenia art. 10 Konwencji. Mając na uwadze fakt, iż sprawa skarżącej toczyła się jedynie w sądzie cywilnym, w ocenie Europejskiego Trybunału w Strasburgu, nie doszło do naruszenia Konwencji. Skarżąca Teresa Semik ? Orzech opublikowała w Dzienniku Zachodnim artykuł zatytułowany ?Niedbałość prawnika?, w którym opisała zachowanie jednego z adwokatów w głośnej sprawie karnej. W publikacji zarzuciła między innymi brak profesjonalizmu, a także nieobecność na terminie rozprawy i w rezultacie konieczność jej odroczenia. Dziennik odmówił sprostowania artykułu. W konsekwencji adwokat, którego dotyczyła publikacja wniósł przeciwko skarżącej powództwo o ochronę dóbr osobistych.
Sądy obu instancji uwzględniły roszczenie i zasądziły od pozwanego dziennika kwotę 30.000zł. na cel społeczny. Sądy zauważyły, że sporna publikacja była sensacyjna, zaś jej tytuł wprowadzał w błąd. W skardze do Trybunału skarżąca zarzuciła, że powyższe orzeczenia naruszyły jej prawo wolności wypowiedzi gwarantowane w przepisie art. 10 Konwencji. Oceniając niniejszą sprawę Trybunał zauważył, że skarżąca zbierając materiały do publikacji nie zachowała wymaganej staranności. Publikacja zawierała błędy, co słusznie zauważyły sądy krajowe. Błędy dotyczyły informacji na temat rzekomego konfliktu interesów pomiędzy klientami adwokata oraz trzeciego współoskarżonego oraz okoliczności odroczenia terminu rozprawy.
Trybunał Strasburski zauważył także, że skarżąca nie skontaktowała się z adwokatem, którego zaniedbania opisała w artykule przed jego publikacją. Ponadto dziennik na łamach którego ukazał się artykuł odmówił publikacji sprostowania. Trybunał zwrócił również uwagę, iż sądy krajowe bardzo szczegółowo zbadały sprawę. Mając na uwadze powyższe a także fakt, iż sprawa skarżącej toczyła się jedynie w sądzie cywilnym, w ocenie Trybunału, nie doszło do naruszenia Konwencji.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …