Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Polsko-Francuskie Dni Prawnicze

Polsko-Francuskie Dni Prawnicze

Polsko-francuskie Dni Prawnicze to konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości RP, Ministra Sprawiedliwości Republiki Francuskiej oraz Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, organizowana dzięki wsparciu Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ambasady Republiki Francji. Każdy dzień konferencji to kilka sesji plenarnych. W tym roku polscy i francuscy przedstawiciele środowisk prawniczych dyskutowali m.in. o Unii Europejskiej i Radzie Europy jako źródłach podobieństw, a także globalnym wymiarze podobieństw i różnić między systemami prawnymi. – Mówiąc o wzajemnym zbliżaniu się systemów prawnych Polski i Francji z perspektywy współpracy Ministerstw Sprawiedliwości obu państw podkreślić należy przede wszystkim znaczenie francuskiego kodeksu cywilnego dla polskiej cywilistyki ? powiedział Wojciech Węgrzyn w trakcie otwarcia konferencji.
? Znaczenie tego znakomitego dzieła dla naszego prawa cywilnego jest szczególne. I to nie tylko ze względu na fakt, że kodeks ten obowiązywał na obszarze centralnych ziem polskich przez 140 lat, ile przede wszystkim dzięki temu, że wysoki poziom rozwiązań prawnych w nim zawartych zrodził bardzo znaczący dla polskiej cywilistyki dorobek orzeczniczy oraz bogatą literaturę – dodał.

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …