Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Pomagaja chorym z zaburzeniami

Pomagaja chorym z zaburzeniami

Posłowie podczas 88 posiedzenia Izby Niższej zapoznali się z informacjami Rady Ministrów o realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w latach 2012-2013. Do celów programu należy m.in. promocja zdrowia psychicznego oraz zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej i innych form opiekiniezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Zgodnie z danymi ujętymi w informacjach, NFZ zwiększył, z ok. 2,13 mld zł w 2012 r. do ok. 2,2 mld zł w 2013 r. środki przeznaczone na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Z 20 do 38 wzrosła liczba gmin, które realizowały program zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie do różnych form psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Dokumenty podsumowują też działania podejmowane przez poszczególne resorty oraz formacje mundurowe.
Zgodnie z dokumentami, Biuro Ochrony Rządu przeszkoliło 119 funkcjonariuszy z zakresu niektórych zagadnień psychologicznych, w tym z zasad postępowania z osobą pobudzoną lub agresywną. Ministerstwo Sprawiedliwości terapią objęło 21 004 skazanych w 2012 r. oraz 9 350 osób w roku kolejnym. Komenda Główna Policji, w ramach programu doskonalenia zawodowego w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw popełnianych wobec osób zagrożonych wykluczeniem, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi, od 2010 r. do końca 2013 r. przeszkoliła około 70 tys. policjantów. MON w 2013 r. przeprowadził 40 011 indywidualnych konsultacji psychologicznych, w tym z 5 609 konsultacji skorzystali weterani misji poza granicami państwa. Rok wcześniej tych konsultacji było 12 219, w tym z 5 000 konsultacji skorzystali weterani misji poza granicami państwa.
W dokumentach podsumowano także działania Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Formacja ta realizuje zadania wynikające z wewnętrznego Systemu Pomocy Psychologicznej, mającego na celu utrzymanie wysokiej kondycji psychofizycznej strażaków oraz profilaktykę zdrowia psychicznego. W 2013 r. w szkoleniach uczestniczyło 10 784 strażaków i pracowników cywilnych.
Dokumenty na forum Sejmu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki, a stanowisko Komisji Zdrowia dotyczące informacji zaprezentowali posłowie Janina Okrągły i Damian Raczkowski. Zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie informacji zostanie rozstrzygnięty na kolejnym posiedzeniu.

Sprawdź także

Prymat polskiego prawa

Premier Mateusz Morawiecki złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek „co do wyższości polskiego prawa konstytucyjnego nad …