Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Pomoc dla Pokrzywdzonych Przestępstwem

Pomoc dla Pokrzywdzonych Przestępstwem

W organizację obchodów ? poza Ministerstwem Sprawiedliwości – aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza. W tym roku w dniach 25 lutego ? 2 marca zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Dzięki zaangażowaniu się w obchody ?Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem? szerokiego kregu organizacji, dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny.
Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz – w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.
Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju – dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody ?Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem? – zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.
W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów ?Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw?, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517). W tym roku partnerzy projektu postanowili, iż z uwagi na nie wiktymizowanie osób zgłaszających się po informację do Ośrodków zasadnym jest zmiana nazwy Tygodnia na Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Ulotka rersortu sprawiedliwości informująca o akcji podaje następujące adresy, gdzie majaąbyc pelnione adresy: Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ul. Orła Białego 20, 62-100 Gniezno tel. (61) 425-57-82 www.caritas.gniezno.pl e-mail: pokrzywdzeni@caritas.gniezno.pl ;Kancelaria Adwokacka Karol Sikorski ul. Wielka 21 61-775 Poznań; Kancelaria Adwokacka Michał Gajda ul.Główny Rynek 8 lok. 3A (I piętro) 62-800 Kalisz; Świetlica Środowiskowa ?Promyk Dobra? ul. Ujska 31 – 800 Chodzież. Miejmy nadzieję, że w Wielkopolsce lista ta poszerzy się o i8nne instytucje.

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …