Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Pomoc dla służby penitencjarnej

Pomoc dla służby penitencjarnej

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o zbadanie problemów poruszonych podczas kontroli stanu przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Służby Więziennej. Podczas przeprowadzonych kontroli funkcjonariusze wskazywali na problem braku wystarczającej ochrony prawnej
w przypadku wnoszonych przeciwko nim pozwów przez osadzonych, wynikających często z pomówień. Pozycja procesowa funkcjonariuszy jest wówczas gorsza niż osadzonych. Oddziałowych często nie stać na wynajęcie adwokata czy radcy prawnego. Funkcjonariusze będący członkami związków zawodowych sporadycznie uzyskują pomoc finansową na opłacenie usług pełnomocnika procesowego z budżetu organizacji związkowej. Tymczasem osadzony otrzymuje w postępowaniu przed sądem adwokata z urzędu. Funkcjonariusze powinni być ? ich zdaniem ? reprezentowani przez zawodowych pełnomocników procesowych opłacanych przez jednostki organizacyjne, w których pełnią służbę. Przy czym chodzi tu wyłącznie o sprawy, w których funkcjonariusze są pozywani bądź zobowiązani do składania wyjaśnień ściśle związanych z wykonywaną służbą. W trakcie kontroli poruszono także problem nadgodzin i ich wzrostu z powodu ponownego przeliczenia czasu służby za okres trzech lat wstecz. Funkcjonariusze zgłaszali ponadto zastrzeżenia dotyczące warunków pełnienia służby oraz stanu technicznego budynków.

Sprawdź także

Cykliczny strajk zaczęty

18 stycznia (poniedziałek) będzie pierwszym dniem akcji protestacyjnej sędziów. Sędziowie żądają przywrócenia do pracy zawieszonych …