Strona główna / Aktualności / Pomoc UE pokrzywdzonym

Pomoc UE pokrzywdzonym

Ministerstwo Sprawiedliwosci poinformowało, że odbyło się posiedzenie nieformalnej Rady Unii Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Toledo, w Hiszpanii. Odbyło się ono w dniach 21 ? 22 stycznia 2010 roku. Delegacji przewodniczył minister sprawiedliwości ? prokurator generalny Krzysztof Kwiatkowski.

Podczas obrad omawiane były kwestie dotyczące wspólnej polityki wymiaru sprawiedliwości po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego. Zastanawiano się, jak powinna być rozwijana dotychczasowa współpraca w tym zakresie oraz jak zapewnić efektywną implementację instrumentów prawnych w przestrzeni: Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości.
Styczniowa sesja Rady poświęcona była również problematyce majątkowych aspektów w stosunkach rodzinnych. W odniesieniu do tego zagadnienia, delegacje poszukiwały wspólnego mianownika dla projektowanych rozwiązań europejskich dotyczących dziedziczenia z elementem transgranicznym. Jednym z ważniejszych problemów, nad którymi koncentrowała się dyskusja była kwestia wzmocnienia pozycji ofiar pokrzywdzonych przestępstwem.
Delegacje dyskutowały nad przyjęciem takich instrumentów prawa unijnego, dzięki którym możliwe będzie zapewnienie kompleksowej pomocy dla osób pokrzywdzonych. W tym kontekście omówiony został negocjowany obecnie projekt dyrektywy o Europejskim Nakazie Ochrony, którego Polska jest współinicjatorem. Celem projektu jest zagwarantowanie ochrony osób szczególnie jej wymagających (ds. ofiar bądź świadków przestępstw) na terenie wszystkich państw członkowskich, w których osoba taka przebywa.

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …