Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Pomogli ofiarom przestępstw

Pomogli ofiarom przestępstw


Komunikat Prokuratury Krajowej o działaniach prokuratury w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem:

W dniach 18-24 lutego 2019 roku w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem prokuratorzy z całego kraju udzielili blisko 1000 osób porad w zakresie między innymi prawa karnego, cywilnego, administracyjnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych.

W tym okresie każdy zainteresowany mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju.

Zdecydowana większość przyjętych interesantów to osoby, które przedstawiły konkretny problem i zwracały się z prośbą o udzielenie porady prawnej. Najczęściej poruszane zagadnienia dotyczyły możliwości dochodzenia roszczeń na drodze cywilnej za niewykonane usługi, przesłanek eksmisji, okresu przedawnienia zobowiązań, spraw rodzinnych oraz szeregu innych z zakresu prawa karnego, cywilnego, egzekucyjnego, pracy i ubezpieczeń społecznych.

Z informacji uzyskanych z prokuratur z całego kraju wynika, że w 2019 roku w ramach obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, prokuratorzy podjęli szerokie działania informacyjne, pełnili dyżury w ramach, których przyjmowali osoby zgłaszające się do prokuratury, nawiązali współpracę z organami samorządowymi oraz organizacjami pomocowymi działającymi na terenie właściwości poszczególnych jednostek zajmującymi się problematyką pomocy ofiarom przestępstw.

Wszystkim osobom udzielono wszechstronnych informacji. Interesantów kierowano także do właściwych organów oraz wskazywano im konkretne instytucje pozarządowe mogące udzielić pomocy socjalnej i psychologicznej.

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin, monitorowaniu sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …