Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Ponowny proces sprawcy wypadku

Ponowny proces sprawcy wypadku

W dniu 27 lutego 2017 r. Sąd Najwyższy podzielił argumenty przedstawione przez ministra sprawiedliwości ? prokuratora generalnego w kasacji wywiedzionej na niekorzyść sprawcy wypadku drogowego, w którym śmierć poniosła małoletnia Martyna M. prawidłowo przekraczająca jezdnię przez wyznaczone przejście dla pieszych. Sprawę Marka Z. Sąd Najwyższyprzekazał do ponownego rozpoznania. Trafne argumenty podniesione w kasacji Orzekający w tej sprawie w I instancji Sąd Rejonowy Gdańsk ? Północ w Gdańsku skazał Marka Z. na karę 2 lat i 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, orzekł także zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 lat. Zobowiązał go też do zapłacenia rodzicom zmarłej dziewczynki kwoty 60 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Na skutek apelacji wniesionej m.in. przez oskarżonego Marka Z. i jego obrońcę sprawą zajął się Sąd Okręgowy w Gdańsku. Zmienił on wyrok sądu I instancji w ten sposób, że złagodził karę orzeczoną wobec Marka Z. Wymierzył mu karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby 5 lat. Ponadto Sąd Okręgowy w Gdańsku skrócił mu okres obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych z 6 do 3 lat. Z wyrokiem tym nie zgodził się Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. W dniu 23 września 2016 r. działając z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, kasację do Sądu Najwyższego w sprawie skazanego Marka Z. wniósł Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand. W ocenie prokuratury sąd odwoławczy dokonując zmiany orzeczenia sądu I instancji, która miał także wpływ na obniżenie kary powinien szczegółowo ocenić zebrany materiał dowodowy i uzasadnić swoje rozstrzygnięcie. Tymczasem Sąd Okręgowy w Gdańsku tego nie uczynił. Prokuratura uznała, że Sąd Okręgowy w Gdańsku dopuścił się rażących i istotnych uchybień, które miały wpływ na treść wyroku. Dlatego też wniosła o uchylenie wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy zgodził się z tą argumentacją i uchylił wyrok sądu odwoławczego. Skierował sprawę do Sądu Rejonowego Gdańsk -Północ w Gdańsku celem jej ponownego rozpoznania.
Źródło: Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …