Najnowsze informacje
Strona główna / Ministerstwo Sprawiedliwości / Poradnik dla dzieci i młodzieży

Poradnik dla dzieci i młodzieży

Broszura ?Będę świadkiem w sądzie? została wydana i opublikowana w ramach realizacji Projektu Ministerstwa Sprawiedliwości, ?Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje – Partnerem Projektu. Broszura stanowi również element kampanii ?Dziecko ? świadek szczególnej troski?.

Poradnik dla dzieci i młodzieży Broszura ?Będę świadkiem w sądzie? została wydana i opublikowana w ramach realizacji Projektu Ministerstwa Sprawiedliwości, ?Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje – Partnerem Projektu. Broszura stanowi również element kampanii ?Dziecko ? świadek szczególnej troski?.
Podstawowym elementem przygotowania dziecka do składania zeznań jest jego edukacja, dlatego w październiku w ramach pierwszej wysyłki ponad 103 tysiące egzemplarzy broszury, trafiło do przeszło 1000 szkół, ośrodków interwencji kryzysowej, komend policji i organizacji pozarządowych na terenie całej Polski. Kolejna wysyłka realizowana będzie w 2010 roku.
Broszura ma za zadanie przygotować ?młodego obywatela? do uczestniczenia w sądowych procedurach prawnych. Jest przyjaznym i kolorowym informatorem dla dzieci w wieku 10-15 lat, z którego w sposób prosty i adekwatny dla swojego poziomu rozwoju dziecko dowie się: na czym polega zadanie świadka w sądzie, kogo spotka w sądzie będąc świadkiem, co dzieje się w trakcie rozprawy sądowej, jak wygląda pokój przesłuchań, co będzie działo się po zakończeniu sprawy w sądzie. Dzieci uczestniczące w procedurach prawnych potrzebują szczególnego wsparcia i ochrony ze strony osób dorosłych. Dzięki odpowiedniej pomocy psychologa, możliwości przesłuchania w tzw. przyjaznym pokoju przesłuchań lub dzięki odpowiednio przygotowanym materiałom edukacyjnym, możemy znacznie ograniczyć stres związany z prowadzonym postępowaniem.
Kolejnym działaniem do którego przygotowuje się Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach realizowanego projektu jest organizacja w 2010 roku ponad 100 spotkań edukacyjnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. Spotkania będą miały na celu przybliżenie zróżnicowanej problematyki wymiaru sprawiedliwości w Polsce związanej z: organizacją wymiaru sprawiedliwości; sądownictwem; prokuraturą; zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i jego poszczególnych instytucji; prawami ofiar przestępstw; obowiązków wynikających z bycia świadkiem w sądzie; ustawodawstwem i wymiarem sprawiedliwości wobec nieletnich; zapobieganiem i zwalczaniem przemocy wobec dzieci i młodzieży; bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie; innymi obszarami.
W ramach projektu, trwają również przygotowania do druku kolejnego wydawnictwa informacyjnego ? broszury, na temat wymiaru sprawiedliwości oraz praw obywatela w sądzie i prokuraturze. Przygotowywana publikacja napisana jest w sposób przystępny i zrozumiały dla szerokiej grupy odbiorców. Będzie zawierała przytoczone podstawy prawne wsparte przykładami wyjaśniającymi m.in., jak w praktyce obywatele mogą realizować swoje uprawnienia w sądach i prokuraturach. Za merytoryczne przygotowanie materiałów informacyjnych odpowiedzialna jest, wyłoniona w drodze konkursu, Uniwersytecka Poradnia Prawna Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie powyższe działania informacyjno-edukacyjne na temat wymiaru sprawiedliwości realizowane są w ramach siedmiu zadań wpisanych do projektu ?Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości? współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego ?Kapitał Ludzki 2007 ? 2013? Zadania realizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości to:
– rozwój sieci punktów obsługi interesantów w sądach powszechnych,
– kampania informacyjna na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów takich jak mediacje i sądy polubowne,
– spotkania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,
– modernizacja strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości,
– badanie opinii publicznej m.in.: na temat wizerunku wymiaru sprawiedliwości i praw osób pokrzywdzonych przestępstwem.,
– opracowanie, druk i dystrybucja kwartalnika informacyjnego ?Na wokandzie? prezentującego problemy sądownictwa i nowej reformy w tym obszarze.
Projekt ?Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości? jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu ?Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości? to lata 2008-2010.

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości