Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Porozumienie w sprawie szkoleń

Porozumienie w sprawie szkoleń

NRA i KSSiP zawarły porozumienie w sprawie szkoleń Naczelna Rada Adwokacka zawarła porozumienie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w sprawie szkoleń dla aplikantów adwokackich.
Zawarte 18 stycznia 2011 r. porozumienie przewiduje zajęcia seminaryjne i praktyczne. Te ostatnie mają być realizowane w łącznym wymiarze 6 miesięcy, z czego;
– pięć miesięcy z zakresu działania sądownictwa powszechnego;
– jeden miesiąc z zakresu działania prokuratury.
Ramowy plan szkolenia określa wymiar godzinowy zajęć seminaryjnych oraz pozostawia do dyspozycji prezesów sądów okręgowych i dziekanów poszczególnych izb adwokackich określenie ramowego czasu zajęć praktycznych w sądach w wymiarze miesięcznym, a nie jak dotychczas godzinowym.
Umowy zawierane między prezesami sądów okręgowych i prokuratorami okręgowymi a dziekanami rad adwokackich mogą wprowadzić odstępstwa wynikające z możliwości organizacyjnych lub właściwości danej jednostki sądu lub prokuratury prowadzącej szkolenie aplikantów adwokackich w ramach właściwości izby adwokackiej oraz przewidywać wykonanie ramowego programu w terminie krótszym, niż wskazany w porozumieniu.

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Porozumienie w sprawie szkoleń

Porozumienie w sprawie szkoleń

NRA i KSSiP zawarły porozumienie w sprawie szkoleń. Naczelna Rada Adwokacka zawarła porozumienie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w sprawie szkoleń dla aplikantów adwokackich.
Zawarte 18 stycznia 2011 r. porozumienie przewiduje zajęcia seminaryjne i praktyczne. Te ostatnie mają być realizowane w łącznym wymiarze 6 miesięcy, z czego;
– pięć miesięcy z zakresu działania sądownictwa powszechnego;
– jeden miesiąc z zakresu działania prokuratury.
Ramowy plan szkolenia określa wymiar godzinowy zajęć seminaryjnych oraz pozostawia do dyspozycji prezesów sądów okręgowych i dziekanów poszczególnych izb adwokackich określenie ramowego czasu zajęć praktycznych w sądach w wymiarze miesięcznym, a nie jak dotychczas godzinowym.
Umowy zawierane między prezesami sądów okręgowych i prokuratorami okręgowymi a dziekanami rad adwokackich mogą wprowadzić odstępstwa wynikające z możliwości organizacyjnych lub właściwości danej jednostki sądu lub prokuratury prowadzącej szkolenie aplikantów adwokackich w ramach właściwości izby adwokackiej oraz przewidywać wykonanie ramowego programu w terminie krótszym, niż wskazany w porozumieniu.

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …