Strona główna / Aktualności / Portal praw czlowieka

Portal praw czlowieka

Wznowił ponownie swoją działalność portal www.prawaczlowieka.edu.pl

Portal jest kompleksową, interaktywną i na bieżąco aktualizowaną bazą danych zawierającą informacje na temat orzeczeń sądów krajowych i międzynarodowych, decyzji i rekomendacji międzynarodowych organów praw człowieka, działań prawnych podejmowanych przez polskie i zagraniczne organizacje pozarządowe. Innowacyjnym elementem portalu jest możliwość komentowania wyroków i artykułów przez wszystkich zarejestrowanych użytkowników.
Głównym celem projektu jest popularyzacja wiedzy oraz kształtowanie świadomości praw człowieka za pośrednictwem Internetu. Osobą odpowiedzialną za redagowanie strony jest Krzysztof Śmiszek, pracownik Zakładu Praw Człowieka WPiA UW oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (ksmiszek@gmail.com). Zastąpił on na tym stanowisku dr Annę Śledzińską-Simon, która w latach 2008-2009 tworzyła i rozwijała portal pod kierunkiem rady programowej.
Projekt realizowany jest przez Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW i wspierany przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (www.ceetrust.org). Informacja o dotychczasowych osiągnięciach projektu Realizacja projektu doprowadziła do licznych pozytywnych rezultatów. Do najważniejszych należą:
1. Stworzenie dużej i unikalnej bazy danych zawierającej kilkaset orzeczeń sądów w sprawach z zakresu praw człowieka, w tym również liczne tłumaczenia na j. polski,
2. Opublikowanie ponad 200 komentarzy i glos do orzeczeń, w tym wielu przygotowanych przez młodych adeptów nauk prawniczych,
3. Stała współpraca z grupą ok. 50 osób publikujących regularnie swoje komentarze i glosy na stronie internetowej,
4. Zorganizowanie lub współorganizacja czterech konferencji i seminariów naukowych.
Wybór orzeczeń z zakresu praw człowieka z komentarzami (red. Anna Śledzińska-Simon, Magda Krzyżanowska-Mierzewska) C.H. Beck, wydanie planowane na I poł. 2011 r. HFPC zachęca do odwiedzania portalu a także do współpracy przy realizacji projektu poprzez nadsyłanie propozycji artykułów i komentarzy!

Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …