Strona główna / Aktualności / Posiedzenie Komitetu Praw Człowieka

Posiedzenie Komitetu Praw Człowieka

Na sesji w Genewie Komitet Praw Człowieka przy ONZ rozpatrywał sprawozdanie polskiego rządu z wykonywania Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Podobnej analizie, cyklicznie poddawane są wszystkie państwa-strony Paktu. Członkowie Komitetu Praw Człowieka dopytywali polską delegację o kwestie związane z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego, dostępnością aborcji oraz zwalczaniu rasizmu i ksenofobii. Członkowie Komitetu zadawali polskiej delegacji szczegółowe pytania dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, publikowania i wykonywania jego wyroków, a także w szerszym kontekście pytania dotyczące niezależności całego systemu wymiaru sprawiedliwości.
Zdaniem polskiej delegacji Trybunał Konstytucyjny funkcjonuje sprawnie, a jego wyroki są publikowane. Odnosząc się do dwóch niepublikowanych wyroków (z 9 marca i 11 sierpnia 2016 r.), przedstawiciele polskiej delegacji stwierdzili, że są to wyroki o charakterze historycznym. Padały pytania dotyczące również dostępu do aborcji, uregulowania klauzuli sumienia oraz podziemia aborcyjnego w Polsce. Delegacja zapewniała, że w obecnej chwili rząd nie pracuje nad żadnym projektem zmieniającym przepisy dotyczące dostępu do aborcji. Przedstawiciele rządu wskazywali również na proces wykonania wyroku P.S. przeciwko Polsce (więcej informacji o tym wyroku dostępnych jest tutaj). Kolejną istotną kwestią poruszaną w trakcie sesji były problemy związane z przeciwdziałaniem mowie nienawiści oraz zwalczaniem przestępstw z nienawiści. Członkowie Komitetu pytali zarówno o działania systemowe w tym zakresie (np. likwidację Rady ds. Przeciwdziałania Rasizmowi, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji), jak i prosili o wyjaśnienia słów poszczególnych ministrów (np. uwag na temat polityki multi-kulti sformułowanych po ataku terrorystycznym w Nicei).
Polska delegacja wskazywała na m.in. szkolenia dla policjantów w zakresie przestępstw z nienawiści. Z kolei w odpowiedzi na pytanie dotyczące wypowiedzi przedstawicieli rządu, szef polskiej delegacji stwierdził, ze mieściła się ona w granicach wolności słowa. Członkowie Komitetu dopytywali również o ochronę praw uchodźców i migrantów w Polsce, a także o sytuację na przejściu Brześć-Terespol (o tej sprawie pisaliśmy wcześniej tutaj).
Pytania dotyczyły również traktowania osób żyjących w związkach jednopłciowych, uznawania ich praw, a także statusu dzieci urodzonych w tych związkach. Na te pytanie jednak polska delegacja nie udzieliła odpowiedzi w trakcie sesji.
Polska delegacja podkreślała, że ?władze Rzeczypospolitej Polskiej z najwyższą powagą traktują swe zobowiązania międzynarodowe, w szczególności z zakresu praw człowieka, i z zadowoleniem przyjmują możliwość podjęcia dialogu z Komitetem Praw Człowieka?. Zdaniem polskiej delegacji w ostatnim czasie poczyniono szereg kroków w stronę wzmocnienie ochrony praw człowieka w tym np. wykonanie wyroku ETPC w sprawie Rutkowski przeciwko Polsce (więcej informacji o wyroku dostępnych jest tutaj), zwalczanie handlu ludźmi czy wprowadzenie programu ?Rodzina 500+?. W ramach procesu sprawozdawczego HFPC przedstawiła dwa raporty z wykonywania przez Polskę zobowiązań wynikających z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Swoje raporty przedstawiły również organizacji działające w zakresie równego traktowania oraz Rzecznik Praw Obywatelskich (wszystkie dostępne są tutaj). Na początku listopada Komitet Praw Człowieka ogłosi rekomendacje dotyczące Polski.
Źródło: HFPC

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …