Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Postępowanie sądowoadministracyjne

Postępowanie sądowoadministracyjne

Wolters Kluwer Polska organizuje szkolenie: CZYNNOŚCI ZAWODOWEGO PEŁNOMOCNIKA W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM termin: 10 czerwca 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 – 16:00 wykładowca: Bogusław Dauter – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, autor i współautor opracowań z zakresu prawa podatkowego, postępowania podatkowego i sądowoadministracyjnego. W programie szkolenia: 1. Skarga do sądu administracyjnego – wymagania formalne, właściwe formułowanie zarzutów; 2. Postępowania wpadkowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym; 3. Skarga kasacyjna: – przesłanki dopuszczalności skargi kasacyjnej; – legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej; – przebieg postępowania prowadzonego na skutek wniesienia skargi kasacyjne; – rozstrzygnięcia sądu odwoławczego; 4. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego; 5. Koszty postępowania.
Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40157424__PZTA_0D.html

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …

Strona główna / Listy / Postępowanie sądowoadministracyjne

Postępowanie sądowoadministracyjne

Wolters Kluwer Polska organizuje szkolenie: CZYNNOŚCI ZAWODOWEGO PEŁNOMOCNIKA W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM termin: 10 czerwca 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 – 16:00 wykładowca: Bogusław Dauter – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, autor i współautor opracowań z zakresu prawa podatkowego, postępowania podatkowego i sądowoadministracyjnego.

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …