Strona główna / Aktualności / Potrzeba zmian w psychiatrii

Potrzeba zmian w psychiatrii

Zmiany w lecznictwie, wdrożenie programów profilaktycznych oraz godne traktowanie osób z zaburzeniami psychicznymi – to postulaty uczestników „Marszu o Godność”, który przeszedł w poniedziałek ulicami stolicy na zakończenie I Kongresu Zdrowia Psychicznego. W „Marszu o Godność” szli: psychiatrzy, psychologowie, przedstawiciele organizacji
pozarządowych oraz pacjenci, ich rodziny i przyjaciele. Manifestujący przeszli ulicami Warszawy spod Pałacu Kultury i Nauki przed siedzibę Ministerstwa Zdrowia, gdzie na ręce wiceszefa resortu Zbigniewa Króla złożyli petycję z „żądaniem” reformy opieki psychiatrycznej w Polsce.
APEL O ZMIANY W LECZENIU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH
Celem akcji było – jak mówili – upomnienie się o zmiany w leczeniu zaburzeń psychicznych m.in. bardziej dostępną i skuteczną pomoc psychologiczną i psychiatryczną, oraz godne traktowanie osób chorych. „Godność, zdrowie, psychiatria”, „Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego”, „Dobra opieka – godność człowieka” – skandowali uczestnicy marszu. – Chciałabym bardzo żeby zmienił się system opieki psychiatrycznej w Polsce (…), żeby leczenie było bardziej dostępne, bardziej różnorodne, żeby nasze społeczeństwo było lepiej wyedukowane w kwestii tego jak dbać o zdrowie psychiczne, czym jest kryzys, kiedy szukać pomocy, żeby ludzie się nie wstydzili pójść do specjalisty – powiedziała rzeczniczka prasowa Kongresu i uczestniczka marszu Katarzyna Szczerbowska.
„ZMIANY SĄ KONIECZNE I ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE”
W dokumencie, który manifestujący złożyli w resorcie zdrowia, a który jest jednocześnie „Deklarację I Kongresu Zdrowia Psychicznego” padają „żądania” m.in.” wdrożenia programów edukacyjnych i profilaktycznych, przeciwdziałających stygmatyzacji „osób doświadczających kryzysu”, uruchamiania lokalnych Centrów Zdrowia Psychicznego, zapewnienia „godnych warunków pracy pracownikom ochrony zdrowia psychicznego” oraz wprowadzenia w życie postanowień Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Wiceminister Król powiedział manifestującym, że zmiany są konieczne i zostaną przeprowadzone. – Zmiany są konieczne, bo sytuacja opieki zdrowotnej nad osobami z chorobą psychiczną jest takim elementem, który pokazuje w jakiej kondycji jest nasza ochrona zdrowia. Tej zmiany musimy dokonać, tę zmianę będziemy dokonywali, te zmiany są planowane. (…) To nie zostanie na papierze na pewno – zapowiedział wiceminister.
RESORT PRACUJE NAD NOWYM PROGRAMEM
Ministerstwo Zdrowia, w poniedziałkowym komunikacie zapewniło, że pracuje nad poprawą sytuacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego i nad zmianami w lecznictwie psychiatrycznym. Resort przypomniał, że na początku marca weszło w życie rozporządzenie w sprawie nowego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Program ma zapewnić osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronną i powszechną opiekę zdrowotną oraz kształtować wobec nich postawy zrozumienia, tolerancji i życzliwości.
Źródło: PAP
WYSTĄPIENIE DR. ADAMA BODNARA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

– Raport NIK dotyczący realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego brzmi jak akt oskarżenia ? mówił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar podczas I Kongresu Zdrowia Psychicznego, który odbył się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Z raportu wynika, że program na lata 2011-2015 zakończył się fiaskiem – nie zrealizowano aż 19 z 22 jego założeń. Natomiast przyjęty przez rząd w marcu 2017 roku nowy program cały czas czeka na realizację.

I Kongres Zdrowia Psychicznego zorganizowany został pod hasłem ,,Zmieniamy polską psychiatrię”. W jego organizację zaangażowali się zarówno lekarze, jak i osoby chorujące psychicznie oraz ich rodziny. Celem Kongresu jest nagłośnienie problemu archaicznego modelu leczenia i potrzeby wspierania osób z problemami psychicznymi oraz przeciwdziałanie ich stygmatyzacji.

– Nasz kongres to domaganie się pełni praw dla osób z problemami psychicznymi ? mówił jeden z organizatorów, były minister zdrowia Marek Balicki.

Adam Bodnar zaznaczył, że bardzo ważna jest deklaracja Ministerstwa Zdrowia dotycząca uruchomienia nowego programu. – Jako Rzecznik Praw Obywatelskich będę stać na straży jego realizacji ? podkreślił.

RPO zwrócił uwagę na problemy polskiej psychiatrii m.in. zbyt małą liczbą lekarzy psychiatrów, szczególnie tych zajmujących się dziećmi. Mówił także o potrzebie tworzenia lokalnych centrów zdrowia psychicznego. Obecnie brakuje bowiem kompleksowego systemu wsparcia osób chorujących psychicznie. Jeśli pojawiają się dobre, lokalne inicjatywy to mają one raczej charakter wyspowy, który nie zawsze odpowiada realnemu zapotrzebowaniu.

– Polityki publiczne powinny być kształtowane na postawie fachowej wiedzy, doświadczeń międzynarodowych, wyników badań, a nie na podstawie mitów i zabobonów. Wsparcie zawsze powinno dotyczyć nie tylko osoby, która jest dotknięta problemem z zakresu zdrowia psychicznego, ale także jej otoczenia, środowiska, rodziny – zaznaczał RPO.

Podkreślał, że działania władz publicznych dotyczące ochrony zdrowia psychicznego powinny być nastawione na samorealizację osób dotkniętych problemami psychicznymi i poszanowanie ich prawa do prywatności. Zwrócił uwagę, że dużym problemem jest także język stygmatyzujący takie osoby.

Kolejnym problemem jest funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w stosunku do osób, które mają problemy z oceną skutków własnych działań. – Pozbawienie wolności osób z zaburzeniami psychicznymi powinno być ostatecznością – wskazywał Adam Bodnar. Podkreślił, że niezbędna jest nowelizacja przepisów w tym zakresie.

– W Polsce wielkim problemem jest stosowanie środków zabezpieczających. Powstaje czasami pytanie, czy są one stosowane w sposób przemyślany i odpowiedzialny; czy jest sens, żeby niektóre osoby, w stosunku do których stosuje się środki zabezpieczające, przebywały po 30, 40 lat w zamknięciu i by, co jakiś czas były powtarzane regularnie takie same diagnozy ze strony biegłych ? zauważył RPO.

Rzecznik ocenił, że zmiany wymaga także kodeks cywilny, tak żeby instytucja ubezwłasnowolnienia została zniesiona i zastąpiona systemem wsparcia przy podejmowaniu decyzji.

W Kongresie wzięli udział m.in. specjaliści zajmujący się problematyką psychiatrii, przedstawiciele pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, stowarzyszeń zajmujących się zdrowiem psychicznym. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciel Prezydenta RP Andrzej Zybertowicz, wiceminister zdrowia Zbigniew Król, rzecznik praw dziecka Marek Michalak.

Pierwszy Kongres Zdrowia Psychicznego odbył się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sprawdź także

Sądowe roszady w Poznaniu

Minister Adam Bodnar powołał właśnie troje nowych prezesów w sądach w Poznaniu. Tutejsze i krakowskie …