Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Nowi sędziowie dyscyplinarni

Nowi sędziowie dyscyplinarni

Minister sprawiedliwości na podstawie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, powierzył obowiązki sędziów sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych następującym osobom:

Panu Arturowi Pawłowi Majsakowi, sędziemu Sądu Okręgowego w Lublinie – obowiązki sędziego sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie;
Panu Tomaszowi Uściłce, sędziemu Sądu Okręgowego w Suwałkach – obowiązki sędziego sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;
Panu Bogdanowi Radeckiemu, sędziemu Sądu Rejonowego w Kole – obowiązki sędziego sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu.

Zmiany na tych stanowiskach nastąpiły w związku z powołaniem:

Pana Marka Mariana Siwka, dotychczasowego sędziego sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie – na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego;
Pana Dariusza Czajkowskiego, dotychczasowego sędziego sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku – na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego;
Pana Wojciecha Aleksandra Sycha, dotychczasowego sędziego sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu – na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …