Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Powrót adwokata z banicji

Powrót adwokata z banicji

W sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu noweli Prawo o adwokaturze, która przewiduje możliwość powrotu do zawodu mimo wcześniejszego wykluczenia dyscyplinarnego. Zmiana wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2010 zabraniającego nieodwracalnego wykreślenia.

Nowela poa nie zakłada jednak automatycznego powrotu do zawodu ? osoba, która będzie chciała, aby jej nazwisko ponownie pojawiło się na liście Krajowego Rejestru Adwokatów, będzie musiała pozytywnie złożyć egzamin adwokacki.

Zmiana wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2010 r. (sygn. K 1/09), zgodnie z którym przepis dotyczący nieodwracalnego skreślenia z listy członków danej izby jest niekonstytucyjny.

Natomiast 20 czerwca Senat RP przyjął zmiany do projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, w zakresie udostępnienia adwokatom i radcom prawnym wyszukiwarki KW.

Sprawdź także

Zbyt krótka spódniczka

Konwencja stambulska. Błędy Polski w walce z przemocą wobec kobiet Polska powinna zmienić definicję gwałtu, …