Najnowsze informacje

Powrót do korzeni ETPC

W środę 8 kwietnia zakończyła się w Oslo dwudniowa konferencja poświęcona przyszłości Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Spotkanie jest organizowane pod patronatem Rady Europy i będzie jedną z najważniejszych debat na temat przyszłości Trybunału od czasów konferencji w Brighton w 2012 roku. Helsińska Fundacja Praw Człowiekawraz z 20 organizacjami z Europy Centralnej i Wschodniej wystosowała list otwarty do uczestników konferencji.
„Nasze doświadczenie pokazuje, że orzecznictwo Trybunału wpływa na usuwanie wad systemowych w krajach przechodzących przemiany demokratyczne” czytamy we wspólnym wystąpieniu organizacji. „W liście otwartym organizacje podkreślają, że ocalenie Trybunału i systemu ochrony praw człowieka w Europie powinno stać się europejskim priorytetem” – mówi Dominika Bychawska-Siniarska, prawniczka HFPC.
– Państwa muszą potwierdzić swoje zaangażowanie w wypełnianie obowiązków wynikających z Konwencji. Powrót do korzeni idei Konwencji jest konieczny, jednak równie ważne jest zagwarantowanie instytucjonalnego i finansowego wsparcia dla Trybunału dodaje Dominika Bychawska-Siniarska. Organizacje przypomniały, że filozoficzne i polityczne korzenie Rady Europy sięgają walki i oporu wobec nazizmu i faszyzmu oraz wyrastają z przekonania, że groza i przestępstwa, których źródło stanowiły te ideologie nigdy nie mogą się powtórzyć. Twórcy systemu konwencyjnego byli zdeterminowani, żeby zbudować zjednoczoną Europę na mocnych podstawach, w oparciu o silne, wspólne wartości i idee. Te podstawy oraz zaangażowanie państw członkowskich w ich podtrzymanie spowodowały, że mechanizm przetrwał i rozwijał się przez 60 lat. Poszanowanie dla orzecznictwa ETPC i właściwe wdrażanie jego wyroków na poziomie krajowym są kluczowym elementem dalszego rozwoju i skuteczności systemu konwencyjnego. Organizacje z niepokojem dostrzegły, że niektóre państwa członkowskie gwałtownie atakują i podważają legalność Trybunału. Takie zachowania można było zaobserwować w trakcie reformy Trybunału, kiedy próbowano ograniczyć możliwości wniesienia skargi indywidualnej poprzez wprowadzenie opłat lub obowiązkowej reprezentacji przez prawnika. Takie działania mogą mieć negatywy wpływ na sytuację jednostek, obrońców praw człowieka i organizacji pozarządowych z państw, gdzie Trybunał stanowi jedyną nadzieję na dochodzenie sprawiedliwości.
System Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, mimo krytyki, z którą się spotyka i dużej liczby zalegających w Trybunale spraw, jest uważany na całym świecie za najbardziej skuteczny mechanizm ochrony praw człowieka. Wiele regionów może jedynie zazdrościć Europie – mówi Dominika Bychawska-Siniarska.
X X X
Amnesty International, od początku prac nad reformą systemu Konwencji, apeluje do państw członkowskich Rady Europy, aby podjęły działania w kierunku wzmocnienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i zagwarantowania mu wsparcia niezbędnego do wypełniania swojej fundamentalnej dla ochrony praw jednostki roli. – Trybunał jest jednym z najbardziej skutecznych mechanizmów ochrony praw człowieka na świecie i często pozostaje ostatnią deską ratunku dla wielu Europejczyków, którzy dochodzą sprawiedliwości po naruszeniach ich praw, dlatego tak ważne jest jego wzmocnienie – powiedziała Draginja Nadażdin, Dyrektorka Amnesty International Polska. Kilkadziesiąt organizacji z Europy Centralnej i Wschodniej wystosowało list otwarty do uczestników i uczestniczek konferencji, w którym apeluje o zachowanie silnej pozycji Trybunału jako gwaranta skutecznego systemu ochrony praw człowieka.
Źróło: HFPCz i AI

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …