Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Powrót do zawodu po zatarciu kary

Powrót do zawodu po zatarciu kary

Nowelizacja ustawy, która 12 sierpnia weszła w życie, umożliwia przywrócenia osobie skreślonej z listy samorządu zawodowego prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę członków tego samorządu lub uzyskania ponownego prawa wykonywania zawodu oraz określa terminy zatarcia skazania karami dyscyplinarnymi skutkującymi pozbawieniem możliwości wykonywania danego zawodu. Ustawa dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2010 r.
Osoby, które wracają do zawodu prawniczego po orzeczeniu dyscyplinarnym i które nie wykonywały zawodu przez co najmniej 10 lat będą musiały ponownie złożyć egzamin. Ustawa przewiduje również w przypadku zawodów prawniczych konieczność ponownego zdawania egzaminu, jeżeli w ciągu 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu osoba, która go zdała, nie wpisze się na listę zawodową.
Nowelizacja dotyczy samorządów zawodowych: adwokatów, radców prawnych, lekarzy weterynarii, notariuszy, farmaceutów, komorników sądowych, architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, rzeczników patentowych, diagnostów laboratoryjnych.
Sejm uchwalił ustawę 26 czerwca 2014 r. Prezydent podpisał ustawę 8 lipca 2014 r. Znowelizowane przepisy wchodzą w życie 12 sierpnia 2014 r. Dz.U. 2014 poz. 993

Sprawdź także

Impas w kwestii Romów

Romskie osiedla w Małopolsce wymagają planów rewitalizacji. Odpowiedź MSWiA Dramatyczne warunki socjalno-bytowe mniejszości romskiej  w …