Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Powrót państwa prawa

Powrót państwa prawa

Konferencja forum Idei „Jak przywrócić państwo prawa?”odbędzie się w dniach 14-15 stycznia w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego przy ul. Sapieżyńska 10a w Warszawie.

Od 2015 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości dokonuje kontrowersyjnych zmian dotykających newralgicznych, ustrojowych instytucji demokratycznego państwa, m.in. sądu konstytucyjnego, najwyższych organów sądownictwa decydujących o karierze sędziów i nadzorujących działalność orzeczniczą sądów. Głębokie zmiany zaszły także w całym systemie sądownictwa powszechnego i prokuratury – doprowadziły one do znacznego podporządkowania trzeciej władzy rządowi i większości parlamentarnej.
Ważne jest, by już teraz wyjść w przyszłość i przedstawić propozycje wyjścia z kryzysu ustrojowego, w którym się znajdujemy i zastanowić się w jaki sposób, skutecznie i w zgodzie z obowiązującym porządkiem konstytucyjnym przywrócić prawidłowe funkcjonowanie głównych organów państwa, przede wszystkim Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego oraz sądownictwa powszechnego.
Wykład otwierający „Populizm i rządy demokratyczne” wygłosi prof. Samuel Issacharoff (New York Uniwersity, School of Law).
W konferencji zaś głos wezmą:
prof. dr hab. Agnieszka Bień-Kacała (Katedra Prawa Konstytucyjnego, UMK w Toruniu)
Łukasz Bojarski (Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRiS)
Jacek Czaja (Towarzystwo Prawnicze)
dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska (Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Uniwersytet Wrocławski)
prof. Teresa Gardocka (Wydział Prawa, Uniwersytet SWPS)
dr Wojciech Jasiński (Katedra Postępowania Karnego, Uniwersytet Wrocławski)
Irena Kamińska (sędzia NSA)
mec. Paulina Kieszkowska-Knapik (#WolneSądy)
dr Jarosław Kuisz (Instytut Historii Prawa, Uniwersytet Warszawski)
prof. Ewa Łętowska (Instytut Nauk Prawnych PAN)
prof. Marcin Matczak (Instytut Nauk o Państwie i Prawie, Uniwersytet Warszawski)
prof. Ryszard Piotrowski (Instytut Nauk o Państwie i Prawie, Uniwersytet Warszawski)
prof. Anna Rakowska-Trela (Zakład Prawa Konstytucyjnego Porównawczego, Uniwersytet Łódzki)
prof. Grażyna Skąpska (Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński)
prof. Mirosław Wyrzykowski (Zakład Praw Człowieka, Uniwersytet Warszawski)
prof. Jerzy Zajadło (Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Uniwersytet Gdański)
prof. Fryderyk Zoll (Katedra Prawa Cywilnego, Uniwersytet Jagielloński)

Sprawdź także

Bezprawie w sądach trwa

Naczelna Rada Adwokacka uznaje za niedopuszczalne rozstrzygnięcia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o odsunięciu od orzekania …