Ładowarki emu.energy
Strona główna / Temat Tygodnia / Powrót peronówek?

Powrót peronówek?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że opłata za dostęp do peronów wchodzi w zakres minimalnego pakietu dostępu do infrastruktury kolejowej. Taka kwalifikacja ma kluczowe znaczenie dla zasad pobierania od przewoźników kolejowych opłaty za jej udostępnianie, także w Polsce.

Formalnie orzeczenie TSUE jest wiążące jedynie dla stron prowadzonego postępowania, tj. kolei w Austrii, jednak zadaniem TSUE jest zapewnienie jednolitej wykładni prawa w całej Unii Europejskiej.
Zasady ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej są inne niż dla obiektów infrastruktury usługowej (OIU)  i mogą być wyższe niż opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej objęte minimalnym pakietem dostępu.
W Polsce perony są kwalifikowane jako obiekty infrastruktury usługowej, jednak sposób pobierania opłat za ich udostępnianie jest zróżnicowany w zależności od operatora OIU. PKP PLK przywróciło w tym roku te opłaty.

Wyrok TSUE w sprawie C‑210/18 zapadł w następstwie pytania złożonego przez Schienen Control Kommission (organ administracyjny przy austriackim organie regulacyjnym ds. kolei)

Sprawdź także

Dylemat sądowej „zwrotki”

Od kilku dni odwoływane są rozprawy w większości sądów w Polsce, jednak nie oznacza to, …