Strona główna / Aktualności / Powrót roszerzonej konfiskaty

Powrót roszerzonej konfiskaty

Premier Beata Szydło i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedzieli na konferencji prasowej wprowadzenie rozwiązań prawnych dotyczących tzw. konfiskaty rozszerzonej. Chodzi m.in. o wyeliminowanie patologii związanych z wyłudzaniem podatku VAT. Państwo nie może być silne wobec słabych, a słabe wobec silnych. Nie możeokazywać zatrważającej niemocy, gdy jest okradane na milionową skalę i gdy ograbiani są uczciwi Polacy ? uważa minister Zbigniew Ziobro. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w zeszłym roku państwo, a więc my wszyscy, tylko z powodu wyłudzeń podatku VAT na podstawie fikcyjnych faktur straciło prawie 82 miliardy złotych. Skarb Państwa odzyskał z tego niespełna półtora procent. Pieniądze z kieszeni Polaków są też drenowane przez różnego rodzaju oszustów i aferzystów ? afera Amber Gold tego przykładem ? jest zdania Minister Ziobro. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw zmierza do wprowadzenia do polskiego prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego zmian poprawiających efektywność mechanizmów służących pozbawianiu sprawców przestępstw korzyści osiągniętych z czynów zabronionych. Korzyści te często stanowią bazę ekonomiczną dla dalszej aktywności kryminalnej sprawców, zwłaszcza w odniesieniu do przestępczości zorganizowanej i profesjonalnej. Z tego względu skuteczny przepadek stanowić może znacznie bardziej efektywne narzędzie ich zwalczania niż nawet długoletnia kara pozbawienia wolności. Dotychczasowy stan prawny skuteczności tej nie zapewnia. Propozycje dotyczą przede wszystkim sprawców poważnych przestępstw i przestępstw skarbowych oraz przestępczości zorganizowanej. Obejmują one rozszerzenie możliwości stosowania przepadku opierającego się na przeniesieniu ciężaru dowodu. Instytucja ta polega na zobowiązaniu sprawców do wykazania ? w określonych granicach ? że posiadany przez nich majątek został nabyty legalnie. Proponuje się również wprowadzenie ? w pewnych sytuacjach ? możliwości orzekania przepadku korzyści pochodzących z przestępstwa pomimo istnienia formalnych przeszkód dla wydania wyroku skazującego, takich jak przedawnienie lub śmierć oskarżonego. Projekt wprowadza także zmiany w zakresie prawa karnego wykonawczego usprawniające egzekucję orzeczonego przepadku korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa.
Projektuje się również umożliwienie przepadku składników i praw majątkowych przedsiębiorstwa, stanowiącego narzędzie popełnienia przestępstwa, nawet jeżeli nie jest ono własnością sprawcy. Możliwość ta dotyczyć ma wyłącznie sprawców najpoważniejszych przestępstw, w tym zwłaszcza tzw. ?białych kołnierzyków?. Robimy to, co należało zrobić już dawno. Podobne przepisy sprawdzają się w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i jeszcze kilkunastu krajach. Do wprowadzenia takich rozwiązań upoważnia nas Konwencja Rady Europy o dochodach pochodzących z przestępstwa. Obligują nas do tego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Jeśli chcemy być w Europie, to także pod względem norm prawa, które pozwalają na skuteczną walkę z przestępcami ? dalej wskazywał Minister Ziobro. Nawet najostrzejsze kary więzienia nie przyniosą jednak skutku, jeśli przestępcy pozostaną bezkarni pod względem finansowym. Jeśli będą mogli śmiać się w twarz oszukanym ludziom i prokuratorom. Jeśli będą udawać przed nimi nędzarzy, podczas gdy limuzyny, jachty, mieszkania i domy poprzepisywali na rodziny i znajomych. Projekt, który wprowadzimy w życie, ma raz na zawsze ukrócić takie praktyki ? dodał minister.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Wojsko Francji w Kijowie?

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii …