Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Powrót wtorków radcowskich

Powrót wtorków radcowskich

Po podpisaniu porozumienia pomiedzy ministrem sprawiedliwości i Krajową Radą Radców Prawnych oraz koordynatorami Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem pojawiła się także możliwość powrotu do cyklicznych, stałych bezpłatnych porad ? powiedziała dr Krystyna Babiak, dziekan OIRP w Poznaniu.

W każdy pierwszy wtorek miesiąca oczekujemy tych, którzy potrzebują pomocy prawnej. Z uwagi na poprzednie doświadczenia, przyjmowani będą tylko ci, którzy wcześniej zarejestrują się telefonicznie. Dyżury będą pełnić członkowie rady oraz aplikanci radcowscy, których nadzorować będą ich patroni.
– Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem to jeden z priorytetów Ministerstwa Sprawiedliwości. Podejmujemy szereg działań, aby wzmocnić sytuację poszkodowanych ? powiedział minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski w trakcie spotkania, podczas którego podpisane zostało porozumienie pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości, Krajową Radą Radców Prawnych oraz koordynatorami Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Na mocy tego porozumienia, radcowie prawni będą m.in. udzielali bezpłatnej informacji prawnej osobom pokrzywdzonym przestępstwem, a przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych będzie zapraszany na posiedzenia Rady ds. Pokrzywdzonych działającej przy Ministrze Sprawiedliwości.
Okręgowe Izby Radców Prawnych oddelegują swoich przedstawicieli do współpracy z ośrodkami oraz wyznaczą stałych koordynatorów odpowiedzialnych za współpracę z tymi jednostkami. Jest to trzecie porozumienie zawarte przez Ministra Sprawiedliwości i Ośrodki dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Pierwsze zostało podpisane z Naczelną Radą Adwokacką. Drugie ? z Federacją Organizacji Pozarządowych pomagających poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
Celem zawieranych porozumień jest wzmacnianie sieci pomocy ofiarom przestępstw i budowanie rozwiązań o charakterze systemowym. Minister Krzysztof Kwiatkowski podkreślił ogromne znaczenie deklaracji złożonej przez środowisko radcowskie wyrażającej gotowość włączenia się w sieć pomocy ofiarom przestępstw.
– Ponad roczne funkcjonowanie ośrodków wskazuje, że istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na bezpłatne poradnictwo prawne, co świadczy m.in. o niskiej świadomości prawnej wielu pokrzywdzonych ? powiedział minister. – Wielu zgłaszających się do ośrodków osób nie umie sobie poradzić z dotyczącym ich problemem. Chcemy im pomóc, aby świadomie korzystali z gwarantowanych przepisami praw ? dodał. minister Krzysztof Kwiatkowski zwrócił także uwagę jak duże znaczenie ma wiedza i doświadczenie środowiska radcowskiego w niesieniu pomocy osobom pokrzywdzonym. Jako przykład podał trudną sytuację poszkodowanych wypadkami komunikacyjnymi i trudności w uzyskiwaniu przez nich odszkodowań.

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …