Strona główna / Aktualności / Powrót zlikwidowanych sądów

Powrót zlikwidowanych sądów

1 lipca 2015 r. przywrócone zostają 34 sądy rejonowe, w 23 okręgach sądowych, w 9 apelacjach. Utworzone zostaną następujące m.in. jednostki: w apelacji łódzkiej: Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie w apelacji poznańskiej: Sąd Rejonowy we Wschowie. Sądy uległy likwidacji 1 stycznia 2013 r. z inicjatywy Jarosława Gowina b . szefa resortu.
Przywrócone zostaną także w apelacji rzeszowskiej: Sąd Rejonowy w Brzozowie Sąd Rejonowy w Lubaczowie Sąd Rejonowy w Ropczycach Sąd Rejonowy w Kolbuszowej w apelacji szczecińskiej: Sąd Rejonowy w Sulęcinie Sąd Rejonowy w Sławnie Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim Sąd Rejonowy w Łobzie w apelacji wrocławskiej: Sąd Rejonowy w Głubczycach Sąd Rejonowy w Jaworze Sąd Rejonowy w Miliczu Sąd Rejonowy w Strzelinie Sąd Rejonowy w Wołowie.
Obszary właściwości miejscowej tworzonych sądów rejonowych, co do zasady, będą tożsame z tymi, dla jakich funkcjonowały przed dniem 1 stycznia 2013 r. Wyjątkiem jest rozszerzenie właściwości miejscowej tworzonego Sądu Rejonowego w Miechowie poprzez włączenie do jego obszaru gminy Słomniki (z dniem 1 maja 2013 r. gmina ta objęta została właściwością miejscową Zamiejscowych Wydziałów: Cywilnego, Karnego oraz Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z siedzibą w Miechowie).
Strukturę organizacyjną wszystkich przywracanych sądów rejonowych stanowić będą wydziały funkcjonujące w tych jednostkach według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Wyjątkiem, który jest konsekwencją zmiany przynależności gminy Słomniki, jest włączenie w strukturę przywracanego Sądu Rejonowego w Miechowie Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach, który przed reorganizacją z dnia 1 stycznia 2013 r. funkcjonował w strukturze Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie.
Przypomnijmy, że z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, 15 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych, która wprowadziła obiektywne kryteria tworzenia i znoszenia sądów rejonowych. Zgodnie z nią kryteriami tworzenia sądów rejonowych są liczba mieszkańców zamieszkujących obszar gminy lub kilku gmin (co najmniej 50.000) oraz wpływ podstawowych kategorii spraw do istniejącego sądu rejonowego z obszaru gminy lub kilku gmin (5.000 w ciągu roku kalendarzowego).
Ustawa przewiduje także fakultatywne kryterium określone tj. możliwość utworzenia sądu rejonowego dla obszaru zamieszkałego przez mniejszą niż 50.000 liczbę mieszkańców, jeżeli wpływ podstawowych kategorii spraw do istniejącego sądu rejonowego z tego obszaru wyniesie co najmniej 5.000 w ciągu roku kalendarzowego. Z kolei sąd rejonowy może zostać zniesiony, jeżeli łączna liczba spraw cywilnych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich wpływających w ciągu kolejnych 3 lat nie przekracza 5.000 w każdym roku kalendarzowym. Na mapę sądownictwa, 1 lipca 2015 r. powrócą 34 sądy rejonowe. Kwestie związane z utworzeniem sądów rejonowych z dniem 1 lipca 2015 r. są rozwiązywane przy wykorzystaniu doświadczeń z reorganizacji przeprowadzonej z dniem 1 stycznia 2015 r. Zmiany organizacyjne nie spowodują dodatkowych skutków dla budżetu państwa. Z dniem 1 stycznia 2015 r. przywróconych zostało 41 sądów rejonowych, spośród 79 jednostek zniesionych z dniem 1 stycznia 2013 r.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …