Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Powstaje Rada Darmowej Pomocy Prawnej

Powstaje Rada Darmowej Pomocy Prawnej

3 września 2015 r. minister sprawiedliwości Borys Budka podjął decyzję o powołaniu Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej. Zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255) Rada jest organem opiniodawczo-doradczym ministra sprawiedliwości, a do zakresu
jej działania należy: analiza wykonywania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej: zgłaszanie propozycji w zakresie usprawnienia organizacji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej: opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej: wyrażanie opinii w innych sprawach z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
W skład Rady, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy wchodzą m.in. dwaj przedstawiciele wybrani spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz dostępu obywateli do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W związku z powyższym, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą do organizacji pozarządowych działających na rzecz dostępu obywateli do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej o zgłaszanie kandydatur osób fizycznych do powołania w skład Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej.
Organizacja pozarządowa dokonując zgłoszenia powinna przedstawić uzasadnienie kandydatury oraz dołączyć: pisemną zgodę kandydata, życiorys kandydata, statut organizacji pozarządowej dokonującej zgłoszenia, oświadczenie organu uprawnionego do reprezentacji organizacji pozarządowej dokonującej zgłoszenia, wskazujące datę, od której prowadzi ona działania na rzecz dostępu obywateli do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2015 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 23-90-834 lub (22) 23-90-511. O wyborze kandydatów Ministerstwo Sprawiedliwości poinformuje na stronie internetowej.

Sprawdź także

Orlen grozi wolności słowa

Zakup przez PKN Orlen prywatnego koncernu medialnego Polska Press rodzi wiele zagrożeń Trudno się spodziewać, …