Strona główna / Aktualności / Powstała Rada Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Powstała Rada Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Minister sprawiedliwości Borys Budka zarządzeniem z dnia 20 października 2015 r. powołał Radę Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej. W jej skład wchodzą: Edmund Kaczmarek ? przedstawiciel strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; Krzysztof Karpieszuk ? przedstawiciel strony samorządowej KomisjiWspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; Jan Winczorek ? przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz dostępu obywateli do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej; Filip Czernicki ? przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz dostępu obywateli do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej; Anisa Gnacikowska ? przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej; Zbigniew Pawlak? przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych; Kamil Bobek ? przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego; Cezary Zaremba ? przedstawiciel ministra właściwego do spraw administracji publicznej; Agnieszka Sobczyńska ? przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych; Iwona Kujawa ? przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości; Karol Dałek ? przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości; Wojciech Ulitko ? przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości; Marcin Ozimek ? przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości.
Przewodniczącym Rady została Iwona Kujawa. Rada Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Sprawiedliwości.
Do zakresu jej działania należy: analiza wykonywania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zgłaszanie propozycji w zakresie usprawnienia organizacji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, wyrażanie opinii w innych sprawach z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Jaki model sprawiedliwości

W piątek (17 maja br.) odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara …