Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Powstanie Centrum Uprowadzeń

Powstanie Centrum Uprowadzeń

Wypracowanie metodyki postępowania organów ścigania w sprawach uprowadzeń dla okupu oraz jednolitego systemu szkoleń dla prokuratorów i funkcjonariuszy policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, propozycja stworzenia Centrum ds. Uprowadzeń w ramach Centralnego Biura Śledczego KGP, a także wnioski legislacyjne to propozycje zespołu ds. uprowadzeń . Przygotowana przez Zespół metodyka działań została opracowana w oparciu o wieloaspektowe badanie tematyki uprowadzeń i przy wykorzystaniu bogatych doświadczeń praktycznych prokuratorów i funkcjonariuszy Policji i ABW. Obejmuje ona i porządkuje wszystkie niezbędne zasady i elementy prawidłowego postępowania w przypadku tego typu przestępstw. Zespół opracował również kompleksowe założenia do programu szkoleń dla prokuratorów i funkcjonariuszy policji i ABW.
Prokurator Generalny, mając na uwadze dotychczasowy brak takiej metodyki postępowania w omawianych sprawach, przekaże ją do stosowania wszystkim prokuraturom apelacyjnym i okręgowym. Wdroży również wspomniany program szkoleń dla prokuratorów w prokuraturach apelacyjnych i okręgowych. Zespół zarekomendował również powołanie Centrum ds. Uprowadzeń w ramach Wydziału Operacji Pościgowych Centralnego Biura Śledczego KGP. Centrum byłoby jednostką koordynującą i wspomagającą grupy operacyjne pracujące nad poszczególnymi sprawami uprowadzeń. Miałoby także zapewniać wszechstronne wsparcie, m.in. prowadząc analizy i profilowanie, zbierając wszelkie potrzebne informacje i utrzymując stały kontakt ze wszystkimi służbami ? wszystko po to, by w największym stopniu ułatwić pracę funkcjonariuszom prowadzącym konkretne sprawy uprowadzeń, zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.
Zespół przygotował także wnioski w zakresie działań legislacyjnych dotyczące m.in. współpracy organów ścigania w sprawach uprowadzeń mających charakter transgraniczny.

Sprawdź także

Darmowe porady rejentów

Notariusze w najbliższą sobotę będą udzielali bezpłatnych informacji prawnych stacjonarnie, telefonicznie, na czacie oraz w …