Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Pozew o orzekanie w SN

Pozew o orzekanie w SN

Kamil Zaradkiewicz, nowy sędzia Sądu Najwyższego, złożył pozew przeciwko SN. Żąda dopuszczenia do orzekania. I połowicznie swój cel już osiągnął.

W sprawie wszczętej pozwem prof. Zaradkiewicza zostało wydane już postanowienie zabezpieczające. Zgodnie z nim sędzia ma być wyznaczany do składów orzekających.

Z pewnością mamy tutaj do czynienia z precedensem – zauważa Michał Laskowski, rzecznik prasowy SN. I od razu zaznacza, że SN nie zgadza się z tym orzeczeniem. Dlatego też I prezes SN złożyła już na nie zażalenie. Jednak szanujemy wszystkie orzeczenia sądowe i dlatego zostanie ono wykonane tak jak każde inne – podkreśla Michał Laskowski, rzecznik prasowy SN. A to oznacza, że Kamilowi Zaradkiewiczowi, do czasu ostatecznego merytorycznego rozstrzygnięcia sporu, sprawy będą jednak wyznaczane.
Komunikat
Przewodniczącego Wydziału Pierwszego Izby Dyscyplinarnej SN

​Uprzejmie informuję, że w sprawie z powództwa Kamila Michała Zaradkiewicza o nakazanie dopuszczenia do wykonywania funkcji orzeczniczych sędziego wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia procesowego, postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2018 roku, sygn. akt I DSP 1/18, częściowo uwzględniono wniosek w przedmiocie zabezpieczenia na czas trwania postępowania powództwa Kamila Michała Zaradkiewicza przeciwko Sądowi Najwyższemu (o nakazanie dopuszczenia do wykonania funkcji orzeczniczych sędziego) w ten sposób, że zobowiązano: Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Cywilnej do wyznaczania powoda Kamila Michała Zaradkiewicza do składów orzekających (w tym, jako sędziego sprawozdawcę), przydzielenia powodowi asystenta sędziego; zobowiązano również Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, do zapewnienia przestrzegania przez Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Cywilnej obowiązku wyznaczania do udziału w składach orzekających.

Powyższe postanowienie zostało zaskarżone w zastępstwie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przez Prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 28 grudnia 2018 r. Do chwili obecnej zażalenie to nie zostało rozpoznane.

p.o. Przewodniczącego Wydziału I
Jacek Wygoda
Sędzia Sądu Najwyższego

Na stronie SN opublikowano także uzasadnienie postanowienia SN z dnia 20 grudnia 2018 r.

Sprawdź także

Ziobrystka na czele SN

Jak podała Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent RP Andrzej Duda podjął decyzje personalne dotyczące stanowisk …