Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Pozew zbiorowy jednak dopuszczalny

Pozew zbiorowy jednak dopuszczalny

Sąd Najwyższy w dniu 28 stycznia br. uchylił postanowienie Sądu Apelacyjnego i oddalił wniosek o odrzucenie pozwu zbiorowego, w którym rodziny ofiar poszkodowanych domagały się m.in. uznania odpowiedzialności Skarbu Państwa za katastrofę w czasie wystawy gołębi na terenie hali Międzynarodowych Targów Katowickich w styczniu 2006 r.
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej rozpoznawał kasację wniesioną przez pełnomocnika powodów od postanowienia Sądu Apelacyjnego z 27 lutego 2014 r. Dzisiejszym orzeczeniem Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone postanowienie SA i zmienił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 września 2013 r. w ten sposób, że oddalił wniosek o odrzucenie pozwu. Sądy obu instancji odmawiały wcześniej dopuszczenia pozwu zbiorowego wniesionego przez rodziny części ofiar katastrofy MTK w styczniu 2006 r. uzasadniając swoje postanowienia m.in. koniecznością badania odmiennych sytuacji życiowych każdego z powodów i wpływu śmierci bliskiej osoby w katastrofie na życie każdej z rodzin w odrębnych postępowaniach.
Sąd Najwyższy uznał jednak, że w niniejszej sprawie istnieje możliwość ustalenia okoliczności wspólnych dla wszystkich powodów występujących z pozwem, a tym samym pozew zbiorowy jest dopuszczalny, tym bardziej, że rodziny ofiar na tym etapie postępowania nie domagają się konkretnych odszkodowań, lecz uznania odpowiedzialności Skarbu Państwa za śmierć osób w wyniku katastrofy budowlanej, co w przyszłości mogłoby im ułatwić dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …