Najnowsze informacje
Strona główna / Moja kancelaria / Poznań stolicą prawa

Poznań stolicą prawa

Rozmowa z poznańskim adwokatem Mariuszem Paplaczykiem, prezesem Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich.

– Obrady walnego zebrania delegatów ZPP były burzliwe?
– Bardzo burzliwe. Rozmawialiśmy o obecnej kondycji zrzeszenia oraz o tym w jakim kierunku powinno się rozwijać. Tak jak jet teraz dalej być nie może, I na czym stanęło? Zrzeszenie będzie konfederacją oddziałów działających autonomicznie. To koledzy z terenu wiedzą najlepiej co ich ?boli? i czego oczekują. Najlepszym przykładem jest oddział ZPP z Katowic, gdzie średnio raz na kwartał prawnicy odwiedzają albo Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu albo Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu bądź inne prawnicze organizacje. Ostatnio brali udział w VII Konferencji Prawników Europejskich w Sztokholmie. Tak właśnie powinno wyglądać otwarcie polskich prawników na Europę.
-To co będzie robić zarząd główny ZPP?
– Uważam, że centrala powinna skupić się na dwóch sprawach ? organizacji reaktywowanych Ogólnopolskich Dni Prawniczych oraz Sportowej Spartakiadzie Prawników.
– Z uchwały przyjętej przez zjazd wynika, że Ogólnopolskie Dni Prawnicze na stałe będą gościć w Poznaniu.
-Tak. Nie ukrywam, że w ten sposób spełniają się moje marzenia. ZPP zyskuje bardzo silnego partnera w postaci Międzynarodowych Targów Poznańskich a MTP nową formę aktywności. List intencyjny w tej sprawie już został podpisany. Marzy mi się, aby Poznań był już zawsze utożsamiany z dorocznym zjazdem wszystkich prawników polskich. Ma to być miejsce intelektualnych rozważań o prawie i miejsce kuluarowych dyskusji i spotkań o tym co boli, co dolega i jak leczyć bolączki naszego prawa. Chciałbym, aby Poznań był tym dla prawników czym jest Krynica dla ekonomistów.
– A zatem Poznań będzie stolicą polskiego prawa?
-Tak powinno być. Nie umniejszając dokonań naszego miasta na wielu innych płaszczyznach musimy stawiać na to, w czym jesteśmy silni i najmocniejsi, na to, czym czym możemy się poszczycić. W historii istniejemy przecież dzięki naszej regionalnej przedsiębiorczości i pragmatyzmowi. To u nas powstały pozytywistyczne korzenie współczesnej Polski. Wybitni poznańscy prawnicy zapisali się na każdej karcie historii naszego kraju.
– Kiedy więc otworzymy pierwsze poznańskie Ogólnopolskie Dni Prawnicze?
– Chciałbym je otworzyć już jesienią 2011 roku. Przy Zarządzie Głównym powstała Rada Programowo- Naukowa, która skupia najwybitniejszych w tej chwili prawników z całego kraju, a niebawem dokooptuje ona do swojego grona miedzy innymi przedstawicieli Trybunału Konstytucyjnego, rzecznika praw obywatelskich i prawniczych korporacji, aby wspólnie ustalić najbardziej optymalny program Ogólnopolskich Dni Prawniczych. Będzie to nie tylko wymiana myśli, ale i prezentacja osiągnięć oraz możliwości prawników. Prezentacja potencjału wydziałów prawa, instytutów badawczych, firm wydawniczych towarzystw ubezpieczeniowych i wielu innych firm, które świadczą szeroko pojęte usługi na rynku prawniczym. Będą tutaj zatem mogły się pokazać wielkie firmy prawnicze, które walczą o prymat w rankingach i małe kancelarie prawne. Ogólnopolskie Dni Prawnicze lub używając innej nawy- Targi Prawa powinny być wielką areną prezentacji możliwości, potencjału i osiągnięć prawników z całej Polski.
– A zatem przenosi pan swoją kancelarię do stolicy..
– Nie. Moja kancelaria adwokacka pozostaje tutaj w Poznaniu. Praca w ZPP jest całkowicie społeczna i będę ją łączył z aktywnością zawodową. Sądzę, że w nowych realiach naszej działalności uda się pozyskać nowych sympatyków i zrealizować wszystkie nasze zamierzenia.

Sprawdź także

Paraliż państwa i prawa

Marek Safjan o paraliżu przywracania praworządności, o Trybunale Konstytucyjnym, neosędziach i wydanych przez nich wyrokach …