Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Poznaniacy tworzą prawo cywilne

Poznaniacy tworzą prawo cywilne

Krzysztof Kwiatkowski wręczył akty powołania członkom Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Kadencja nowopowołanej Komisji potrwa cztery lata. – Działalność Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania wysokiej jakości legislacji w dziedzinie prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego oraz dla wykonania zadań wynikających z potrzeby harmonizacji prawa polskiego z prawem europejskim ? powiedział w trakcie uroczystości Krzysztof Kwiatkowski.
Minister sprawiedliwości przypomniał, że obecnie udało się osiągnąć taki etap rozwoju prawa cywilnego, który pozwolił Komisji poprzedniej kadencji na rozpoczęcie prac nad nową, kompleksową kodyfikacją prawa cywilnego, która w sposób systematyczny, spójny i całościowy regulowałaby podstawowe instytucje prawa cywilnego. – Mam nadzieję, że Komisja obecnej, już czwartej kadencji będzie kontynuowała kierunek zapoczątkowanych zmian, przede wszystkim jednak skupiając się na opracowaniu dalej idących zmian w kodeksie postępowania cywilnego, a może nawet nowego Kodeksu, dostosowanego do obecnych warunków gospodarczo-społecznych ? powiedział minister. ? Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie owocna, ja zaś będę mógł korzystać z państwa wszechstronnej wiedzy prawniczej i umiejętności rozstrzygania najbardziej złożonych problemów prawnych ? dodał Krzysztof Kwiatkowski.
Przewodniczącym Komisji został, o czym już informowalismy ? prof. Tadeusz Ereciński. Akty powołania otrzymali pozostali członkowie KKPC: 1. prof. Jerzy Pisuliński ? zastępca Przewodniczącego Komisji, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności. 2. sędzia Jan Gibiec ? sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pełniący funkcję przewodniczącego I Wydziału Cywilnego w tym sądzie. 3. prof. Jacek Gołaczyński ? profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. 4. Jacek Gudowski ? sędzia Sądu Najwyższego. 5. prof. Andrzej Jakubecki ? profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 6. Andrzej Niedużak ? Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. 7. prof. Maksymilian Pazdan ? profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 8. prof. Zbigniew Radwański ? profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu., członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. 9. prof. Michał Romanowski ? profesor Uniwersytetu Warszawskiego. 10. prof. Stanisław Sołtysiński ? profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 11. Barbara Krystyna Trębska ? sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie. 12. prof. Karol Weitz ? profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Wicedyrektor Instytutu Prawa Cywilnego UW, członek Rady Legislacyjnej. 13. prof. Feliks Zedler ? profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 14. prof. Fryderyk Zoll ? profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
– Komisja łączy teoretyków i praktyków przy tworzeniu nowych kodeksów ? powiedział w trakcie uroczystości jej przewodniczący prof. Tadeusz Ereciński. Już dzisiaj Komisja rozpoczęła także swoje prace. Pierwsze posiedzenie było poświęcone wstępnej analizie propozycji zmian w Kodeksie spółek handlowych, dotyczących odpowiedzialności karnej za działanie na szkodę spółki (art. 585 ksh). Propozycje wypracowane przez Naczelną Radę Adwokacką Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przekazał Minister Sprawiedliwości ? Krzysztof Kwiatkowski. W najbliższym czasie KKPC zajmować się będzie także m.in. zmianami w prawie spadkowym. – Jednym z polskich priorytetów na czas Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej są działania, które ułatwią obywatelom UE wykonywanie ich praw o charakterze majątkowym ? przypomniał Minister Krzysztof Kwiatkowski. – Skoncentrujemy się m.in. na projekcie rozporządzenia w sprawie dziedziczenia, co ma coraz większe znaczenie przy dużej grupie Polaków pracujących i mieszkających poza granicami kraju – dodał. Przyszłe prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego dotyczyć także będą innego projektu stanowiącego polski priorytet na czas Prezydencji. To tzw. ?Blue button? – instrument dotyczący europejskiego prawa umów, czyli nowego wygodniejszego i skuteczniejszego sposobu robienia zakupów w Internecie.

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …