Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Poznaniacy wśród beneficjentów

Poznaniacy wśród beneficjentów

Resort sprawiedliwości opublikował komunikat o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy postpenitencjarnej w ramach dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na rok 2012. Oto wykaz podmiotów, na rzecz których zostały przyznane dotacje celowe przez Ministra Sprawiedliwości:Stowarzyszenie ?ALTER-EGO? w Warszawie Stowarzyszenie, ?Bractwo więzienne? w Warszawie, Fundacja Sławek w Warszawie, Stowarzyszenie Penitencjarne ?Patronat? Oddział w Warszawie, Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. Hansa Christiana Kofoeda w Siedlcach, Stowarzyszenie Penitencjarne ?Patronat? Oddział w Białymstoku, Fundacja Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wychodzącym na Wolność ?EMAUS?, Śląska Fundacja Błękitny Krzyż w Bielsku Białej, Fundacja ? Instytut św. Brata Alberta w Świnoujściu, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta ? Koło Gliwickie, Małopolskie Stowarzyszenie ?Probacja? w Krakowie, Stowarzyszenie Pomocy ?Ludzie Ludziom? we Wrocławiu, Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka w Chudobczycach, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta ? Koło Katowickie, Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne w Poznaniu, Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE w Borowym Młynie, Stowarzyszenie Inter Caetera w Krakowie, Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej w Warszawie, Stowarzyszenie ?Bractwo więzienne? Oddział Kujawsko-Pomorski, Małopolski Odział Okręgowy PCK w Krakowie, Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka w Dębicy Stowarzyszenie ?Monar? w Warszawie, Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot w Ełku, Fundacja Przeciw Wykluczeniu Społecznemu ?Będziesz? w Poznaniu, Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej w Chojnicach, Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Usamodzielniania ?Dom w Głogowie?

Sprawdź także

RPO u Marszałka

4 grudnia 2023 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek rozmawiał z marszałkiem Sejmu RP X …